Nätverk Arbetsterapeuter OBS! Nytt datum

Nätverk Arbetsterapeuter OBS! Nytt datum

Onsdag, 28 mars 2018 klockan 09:00

Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4 (plan 10) Lokal Idun, Stockholm

Arbetsterapeutnätverket är ett öppet nätverk som ger möjlighet att diskutera transkulturella teman med grund i vår yrkesvardag.

Temat för dagen är samverkan. Vilken samverkan krävs för att fånga upp nyanländas behov av rehabilitering och länka till rätt instans?

Ann-Sofie Edlund, leg arbetsterapeut i MIA projektet Södertälje presenterar ett fall som vi tillsammans reflekterar utifrån.

Varmt välkommen!

Sista anmälningsdag: 22 mars

Bokningstyp Antal

Nätverk Arbetsterapeuter

Kostnadsfritt

Dela