Mötesplats Snö, Borås ons 20 nov

Mötesplats Snö, Borås ons 20 nov

Onsdag, 20 november 2019 klockan 12:30

Borås Skidstadion, Svinåsa Ymergården, Brämhult

Mötesplats snö arrangeras av Svenska Skidförbundet med syfte att ge en naturlig kontakt, information och erfarenhetsutbyte avseende längdskidanläggningar mellan befintliga anläggningar, nya intressenter, kommunrepresentanter och leverantörer.

Mötesplatsen vänder sig till alla personer, föreningar, anläggningar och kommuner som redan har befintlig anläggning såväl som till de som går i planer för ny anläggning.

Leverantörer för konstsnö, spårpreparering och anläggning kommer att finnas på plats för att dela med sig av de senaste rönen och för att knyta kontakt för vidare diskussion om vad som är bästa lösning för just er anläggning.

Interaktionen mellan erfarna anläggningar sinsemellan, kommun- och föreningsrepresentanter och leverantörer tillsammans med föreläsningar och paneldiskussion om snö borgar för att alla deltagare ska få med sig många nyttigheter hem från mötesplatsen.

Program

09.30                Studiebesök Lassalyckan Ulricehamn alternativt Billingen, Skövde (valfritt, anmälan nedan)

Egen transport mellan studiebesök och mötesplats Borås, Borås Skidstadion

12.30                Lunch Borås skidstadion (anmälan nedan 100 kr)

13.30                Öppningsanförande

14.00-               Mässområde med
17.00                leverantörspresentationer (tidsprogram anslås på plats)

17.00                Föreläsningar Snö

18.20                Paneldebatt och diskussion Snö med åhörarinteraktion

19.00                Middag (anmälan nedan 200 kr)

Frågor

Kontakta anläggningskonsulent Jonas Braam på telefon 0733-223222 eller via mejl på Jonas.Braam@skidor.com

Anmälan

Ange antal platser på studiebesök, lunch och middag nedan, gäller både besökare och leverantörer

Varmt välkomna till Mötesplats Snö önskar Svenska Skidförbundet

Bokningstyp Antal Pris / Antal

Deltagande i mötesplats snö

Ange 1 här om du bokar för dig själv eller hanterar bokning för en grupp och endast önskar e-postbekräftelse och uppgifter till en kontaktperson. I nästa steg bokas antal besökare och antal måltider (måltider betalas direkt vid anmälan).

Möjliga tillval:

Studiebesök Lassalyckan, Ulricehamn kl 9.30
Studiebesök Billingen, Skövde kl 9.30
Lunch Borås kl 12.30
Deltagande under mötesplatsen 13.30-19
Middag Borås kl 19.00