Möte om utvecklingen av Bergum och Gunnilse

Möte om utvecklingen av Bergum och Gunnilse

Onsdag, 28 augusti 2019 klockan 18:30

Bergumsgården, Lyckåsvägen 1, Olofstorp

Föreningen Bergum-Gunnilse Utveckling arbetar vidare med långsiktigt hållbar utveckling av vårt område.
Vårt mål är att skapa hållbara, klimatsmarta lokalsamhällen där vi i hög utsträckning både kan bo och verka.

Detta är en inbjudan till ett uppföljningsmöte efter förra årets möte då vi presenterade resultatet av den omfattande lokalekonomiska analys som vi arbetat med under 2017-18.

Vi vill på detta sätt ge så många som möjligt en chans att vara med på denna resa för att bygga ett föregångsområde inom hållbar utveckling.

Du är välkommen att tillsammans med andra politiker, tjänstemän från Göteborgs kommun och boende i området diskutera vilka förslag i handlingsplanen som skall prioriteras och hur vi tillsammans kan ta nya steg.

Det är ett öppet möte där bygdens invånare skall få chans att höra dina, ditt partis eller din förvaltnings svar och kommentarer på frågorna nedan samt de fem fokusområden som vi arbetat fram.

Frågorna som vi gärna vill ha svar på:

 1. Hur vill du vara med och säkerställa att Bergumskolans elever till 100% får gymnasiebehörighet?
   
 2. Hur ser du på att öka kommunens intäkter genom att sälja mark, skog och byggnader i Bergum och Gunnilse för att skapa attraktiva klimatsmarta boenden och verksamheter?
   
 3. Hur vill du stödja initiativen för lokalproducerad mat och samtidigt öka självförsörjningsgraden?
   
 4. Hur ser du att den förslagna ÖP’n stödjer en långsiktigt hållbar utveckling av våra lokalsamhällen?
   
 5. Har du satt dig in i vilka konsekvenser för denna utveckling det föreslagna Naturskyddsområdet kommer att innebära?
  Ytterligare ett hinder för utveckling av klimatsmarta hållbara lokalsamhällen?
   
 6. Vad vill du göra för att hindra naturstörande verksamheter som nya deponier, (Vråssered, Gunnilse och Lärjedalens golf) och utökning av krossverksamheten vid Angeredskrossen?

Vår handlingsplan har fem fokusområden
(se mer utförlig information i den bilaga du fick med i mejlet)

Vad anser du om våra förslag?

 • Hälsa och aktivitet
 • Lokal service och ökat företagande
 • Nätverk för utbyte av kunskap och tjänster
 • Lokal matproduktion
 • Ökat bostadsbyggande och förbättrad infrastruktur

Eftersom vi tänker bjuda på kaffe/te och något tilltugg så vill vi gärna
ha din anmälan i god tid.

Välkommen!

Styrelsen i Bergum-Gunnilse Utveckling

Välj bokningstyp och antal
Bokningstyp Antal Pris / Antal

Jag vill vara med och utveckla Bergum och Gunnilse

Möjlighet att träffa boende som är intresserade av utvecklingen av området Bergum, Olofstorp och Gunnilse.
En chans för dig att vara med och skapa och påverka intresset för hållbar och klimatsmart utveckling av ett av Göteborgs expansionsområden.

Dela