Metodnyheter: Bättre behandling av PTSD hos flyktingar

Metodnyheter: Bättre behandling av PTSD hos flyktingar

Onsdag, 24 oktober 2018 klockan 08:30

Lokal meddelas senare, Solnavägen 4, Stockholm

Det senaste inom behandlingsforskning presenteras under en heldag med fokus på flyktingpatienten. Flera föreläsningar fokuserar på utveckling av exponeringsbehandling inklusive nya rekommendationer. Den norska psykologen Håkon Stenmark berättar om Narrative Exposure Therapy, utvecklad för behandling av PTSD i flyktingläger och instabila livssituationer. Dagen innehåller även forskningsframsteg kring exempelvis grupp- och internetbehandling.

Bokningstyp Antal

Metodnyheter: Bättre behandling av PTSD hos flyktingar