Membership Webinar - Art Based Coaching

Membership Webinar - Art Based Coaching

Måndag, 4 maj 2020 klockan 18:00

Zoom, Online

Art Based Coaching

I denna interaktiva workshop kommer du att ha möjlighet att experimentera med konst i en coachningsprocess. Du kommer att upptäcka att det är enkelt, roligt och effektivt att använda konst i coachning. Det hjälper klienterna till en djupare nivå av personlig medvetenhet och förståelse som i sin tur, leder till meningsfulla förändringar i personlig tillväxt, utveckling och uppfyllande.

I en studie av Kaimal et al (2016) med titeln; Reduction of Cortisol Levels and Participants’ Responses Following Art Making, visar att skapande av konst kan minska stressnivåerna oavsett vår konstnärliga talang. Inte alla av oss är konstnärer, men alla kan måla, rita eller skissa. Vissa kan vara naturligt mer begåvade än andra, men i Art Based Coaching är resultatet av konversationen viktigare än konstverket. Du får möjlighet att bli introducerad till ett coachningsverktyg - Conversational Cards. Det är en kortlek av olika konstverk skapade för tankeväckande och berikande coachningssamtal. Paul Klees berömda citat " En linje är en prick som gick en promenad" kommer att vara en utgångspunkt i workshopen där deltagarna i en samskapande process kommer att upptäcka kraften i Art Based Coaching.

Anita Edvinsson är ICF Associated Certified Coach (ACC) och Conversational Intelligence Coach certifierad. Hon är också publicerad författare, pedagog, talare, konstnär och seniorkonsult på Aurata.se.

 

Eventet är endast öppet för ICF Sverige medlemmar

 

Mötet ger 2.5 CCE-points 

1,5 CC (Core Competencies)

1,0 RD (Resource Development)

Välkomna

Region Skåne

Bokningstyp Antal Pris / Antal

ICF medlem

Dela