Melanom, Göteborg

Melanom, Göteborg

Onsdag, 16 maj 2018 klockan 10:00

Filmstaden Bergakungen, Skånegatan 16, Göteborg

Inbjudan till symposium i Göteborg

Trots allmän kännedom om riskfaktorer för hudmelanom, både inom hälsoprofessionerna och i den generella befolkningen, ökar incidensen för melanom stadigt i många länder, inklusive Sverige. Samtidigt sker det en snabb utveckling inom melanomområdet där nya riktlinjer och behandlingsalternativ har tillkommit. 
På symposiet kommer specialister inom onkologi, dermatologi, kirurgi, patologi och oftalmologi att belysa dagens kunskapsläge och nationella riktlinjer vad gäller incidens, riskfaktorer, prevention, diagnostik och behandling av melanom.

Välkommen!

Preliminärt program den 16 maj

10:00 – 10:30 Registrering och kaffe
10:30 – 10:35 Deltagare hälsas välkomna av moderatorerna
10:35 – 11:00 Melanomincidens och prevention. Professor Christian Ingvar, Lunds universitet
11:00 – 11:20 Tidig diagnostik av melanom. Överläkare Jan Lapins, Karolinska universitetssjukhuset
11:20 – 11:40 Patologins roll vid melanomdiagnostik. Hudpatolog och konsult Ismini Vassilaki, Dermipath AB
11:40 – 12:00 Melanom hos äldre. Överläkare Kari Nielsen, Helsingborgs lasarett
12:00 – 13:10 Lunch
13:10 – 13:35 Ögonmelanom. Docent Charlotta All-Eriksson, S:t Eriks Ögonsjukhus
13:35 – 14:00 Melanomärftlighet och genetik. Bitr. överläkare Hildur Helgadottir, Karolinska universitetssjukhuset
14:00 – 14:25 Systemisk behandling av melanom. Docent Gustav Ullenhag Akademiska sjukhuset, Uppsala.
14:25 – 14:55 Kaffe
14:55 – 15:20 Kirurgi och melanomDocent Roger Olofsson Bagge, Sahlgrenska universitetssjukhuset
15:20 – 15:45 Forskning och framtidsutsikter för melanom. Docent Lars Ny, Sahlgrenska universitetssjukhuset
15:45 – 16:00 Moderatorerna bjuder till paneldiskussion, avslutande ord
Moderatorer:  Bitr. överläkare Hildur Helgadottir, Karolinska Universitetssjukhuset samt docent Roger Olofsson Bagge, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 
Programansvariga: Hildur Helgadottir och Läkartidningen
 
Utställare:
 
 

 

Alla priser inkluderar lättare lunch och kaffe

Bokningstyp Pris Antal

Ordinarie pris

1995,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1695,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Pensionär, medlem i Sveriges läkarförbund

995,00 SEK

exkl. moms 25%
Fullbokat

Alla priser exklusive moms