MEGA Styrelse och ledning

MEGA Styrelse och ledning

Onsdag, 11 mars 2020 klockan 09:30

Göteborg

MEGA Styrelse och ledning

Från och med den 1 januari 2019 ska styrelse och VD ha den kompetens som krävs för att få tillstånd för att bedriva personlig assistans, hemtjänst och/eller andra LSS-insatser.

Fram till dess var det verksamhetsansvarig som kompetenskraven ställdes på. Det innebär att många kanske saknar kompetensen där den behövs och behöver göra ett kompetensutvecklingsarbete. Till våren har ni möjlighet att anmäla er till en MEGA-satsning. MEGA är ett koncept utvecklat för styrelse, chefer och tjänstemän på högre positioner inom assistansverksamheter. Vid sex heldagstillfällen går vi igenom det mesta av vikt för en anordnare att kunna. Varje träff avslutas med att kursdeltagarna får genomföra en test och hela kursen avslutas med en större kunskapstest. Efter avslutad kurs utfärdas ett diplom som visar att deltagaren har genomgått kursen. Om deltagaren har genomfört kursen och svarat på samtliga test med godkänt resullat kommer diplomet att kompletteras med den informationen.

Träff 1 den 11/3: Externa krav - vilka myndigheter ställer krav på er, vilka krav och hur uppfyller ni dem?

Träff 2 den 26/3: Rätten till assistans – vad gäller? Vad är grundläggande och övriga behov och vad händer om uppdragsgivare förlorar rätten till assistans? Kan ni erbjuda assistans enligt SoL eller HSL och vilka krav finns då? Nya kraven på tillstånd för SoL och LSS.

Träff 3 den 14/4: Dokumentation och avvikelsehantering. En dag om att tydliggöra assistentuppdraget, hur dokumentationen ska föras och hur avvikelsehantering, inkl Lex Sarah ska skötas. Barnperspektivet.

Träff 4 den 29/4; Era skyldigheter gentemot assistenterna. Vilken information måste assistenterna få vid anställning och vem ger den? Schemaläggning, ATL och redovisning till Försäkringskassan. Personalvård, sjuka assistenter och semester. Kompetenskrav.

Träff 5 den 12/5: Arbetsmiljö och assistansekonomi. Att bedriva ett fungerade systematiskt arbetsmiljöarbete. Riskanalyser. Bilåkning. Vad får man använda pengarna till? Kommunal resp statlig assistansersättning – vad skiljer? Förhöjd ersättning.

Träff 6 den 9/6: Att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete på riktigt

Pris: 21 000 plus moms per person för samtliga 6  träffar, kunskapstest och diplom under förutsättning att det blir minst 10 anmälda. Vid färre anmälningar kommer de som anmält sig att få information om det och kan då ta ställning till ett nytt erbjudande. Om anordnaren vill anmäla fler personer kan ett alternativ vara Mega på jobbet (se under Företagsförlagda kurser)

Lokal: Vi kommer att hålla kursen i Göteborg. Kurslokal är inte fastställt.

Sista anmälningsdag: 10/2 2020. Anmälan är bindande för verksamheten men det är möjligt att byta ut en deltagare mot en annan under hela kursen.

Målgrupp: Styrelse och ledning i privat assistansverksamhet som behöver uppnå/kontrollera kompetens inför ansökan om tillstånd från IVO eller inför/efter tillsyn från IVO.

När: Datum framgår ovan, vid varje träff. Varje tillfälle börjar kl 09.30 och avslutar kl 16.00. Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår i priset.

Avbokningsregler
Kursanmälan är bindande. Verksamheten binder sig att betala för det antal deltagare som anmäls. Deltagaren har dock alltid möjlighet att skicka ersättare i deltagarens ställe. Force Majeure: om kursen måste ställas in eller flyttas pga sjukdom, strejk, blockad, lockout, naturkatastrof, krig eller annat som står utanför ABH Utbildning och Rådgivnings kontroll ansvarar vi inte för eventuella kostnader.

 

Välj bokningstyp och antal
Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

Deltagare

21000,00 SEK

exkl. moms 25%

21000,00 SEK

exkl. moms 25%

Medföljande assistent

2700,00 SEK

exkl. moms 25%

2700,00 SEK

exkl. moms 25%
Om en deltagare behöver medföljande assistent för att kunna delta betalar denna endast självkostnaden.

Dela