Medlemskap (kalenderår)

Medlemskap (kalenderår)

NLP-Föreningen i Sverige

Bli medlem i NLP-Föreningen!

Genom ett medlemsskap stödjer du utvecklandet av NLP i Sverige och du får rabatt på avgifter till föreningens evenemang. Medlemsavgiften går i huvudsak till aktiviteter för medlemmarna. En liten del går till direkta kostnader för administration, hemsida och liknande. För närvarande utgår inga arvoden till styrelsen, vilket innebär att allt arbete i föreningen är idéellt. Medlemsskapet gäller per kalenderår.

  • Medlemsavgiften är för närvarande 400 kronor per kalenderår. 

  • För dig som är student eller pensionär (styrkes med studentlegitimation/legitimation) är medlemsavgiften 200 kronor per kalenderår.

Efter godkänd betalning erhåller du ett kvitto via e-post. Där finner du också lösenord till medlemsidan på www.nlpforeningen.se

Varmt välkommen!
Din Styrelse i NLP-Föreningen i Sverige

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

400,00 SEK

exkl. moms 0%
Ditt medlemsskap gäller för kalenderåret.

200,00 SEK

exkl. moms 0%

Dela