MÅNGFALDSFORUM

MÅNGFALDSFORUM

Tisdag, 19 september 2017 klockan 13:00

Gothia Science Park / Insikten, Kanikegränd 3B, Skövde

Årets Mångfaldsforum lägger fokus på att skapa rätt grundförutsättningar för att utveckla, påbörja eller förnya arbetet med jämställdhet och mångfald.

För att ge skjuts i det arbetet bjuder vi in till ett mångfaldsforum som belyser medarbetarskapets betydelse och hur en organisation kan arbeta praktiskt med sitt utvecklingsarbete.

För att skapa en mångfaldig organisation krävs insatser och engagemang från både ledare och medarbetare. Vi välkomnar därmed alla som vill lära sig mer och få konkreta verktyg, oavsett roll i verksamheten.

Det är kostnadsfritt att delta på Mångfaldsforums seminarier,
och det bjuds dessutom på fika!

 


 

Att leda genom medarbetarskap

Eftermiddagen inleds med en föreläsning om hur samspelet mellan medarbetare och chefer kan utformas för att balansera krav på effektivitet, tillförlitlighet och förändringsförmåga. 

Thomas Andersson, biträdande professor i företagsekonomi, Högskolan i Skövde, berättar om medarbetarskap - att balansera engagemang för organisation och yrke. Ett intresse för hur medarbetarna tänker och gör är det bästa sättet att förstå en organisation på aktivitetsnivå. Att utveckla medarbetarskapet kan också vara ett sätt att utveckla verksamheten.

 

Från vision till verklighet  - mångfald och inkludering i praktiken

Personal från Volvo GTO Powertrain Production fortsätter sedan med att berätta om sin resa mot en mer mångfaldig och inkluderande arbetsplats - från vision till verklighet.

Hur går man vidare från prat till praktiskt arbete och hur påverkar det ett företag som arbetar systematiskt med förbättringsarbete och standardisering? Hur mycket är vi beredda att förändra och utmana oss själva och våra inarbetade strukturer för att vara en attraktiv arbetsgivare för alla?

"Vi har startat en resa där vi lär oss och utmanar oss själva i vad det verkligen innebär att vara en attraktiv arbetsgivare för alla. Det är den resan vi skall berätta om, säger Tomas Medin, funktionschef Gjutning."

Sandra Sjöquist,
Avdelningschef FPC

Marko Siila,
1:a linjens ledare FPC

Malin Johanson,
Lagledare FP

Lars-Erik Tengman,
Avdelningschef Smältverk

 


 

Mångfaldsforum arrangeras av:
 

 

Bokningstyp Antal

Mångfaldsforum den 19 september

Kostnadsfritt

Dela