event-cover-image
Mål 3 & 6

Mål 3 & 6

Måndag, 1 mars 2021 klockan 08:30

Webinar

Välkommen att tillsammans med oss titta närmare på Mål 3 & 6!
 
Andra säsongen för den ambitiösa seminarieserien "A Sustainable Start" är igång och vi bjuder in till ett samtal och en mötesplats i syfte att öka kunskapen, engagemanget och initiativen kring Agenda 2030.
 
Vid varje seminarium sätter vi fokus på 2 st slumpmässigt utvalda hållbarhetsmål - eftersom vi tydligt vill lyfta fram att alla mål hänger ihop, är integrerade med varandra och att inget mål i Agenda 2030 kan uppnås på bekostnad av ett annat.
 
Så hur gör vi? Hur skapar vi effektiva, hållbara actions här och NU?
 
Vi har bjudit in en kunnig och intressant panel som från sitt perspektiv vill bidra med inspiration, kreativa förslag och att föra hållbarhetsarbetet framåt tillsammans med oss. Efter paneldebatten bryggar vi över till ett öppet samtal där dialogen och lyssnandet fortsätter.
 
Ta med dig dina funderingar och erfarenheter så delar vi dom för att lära mer!
 
Anmäl dig för att få Zoom länken till Webinariet samt uppdateringar om kommande hållbara initiativ. 
 
AGENDA
  • 08:30 - Inledning & panelsamtal 
  • 09:30 - Panelsamtalet avrundas och vi bjuder in till fortsatt dialog & lyssnande kring dagens fokuspunkter. Pågår till cirka kl. 11:00.
 
PANELDELTAGARE 
  • Mattias Goldmann, Hållbarhetschef, Sweco
  • Petra Wadström, VD och grundare av Solvatten
  • Fredrik Bengtsson, Existentiell Psykolog, Konsult inom hälsa och social hållbarhet
  • Debora Falk, Vatteningenjör, Läkare Utan Gränser
Moderator är Åsa Lindgren, Hållbarhetsstrateg på SISAB.
 
Välkomna!
 
Initiativtagare & Samarbetspartners:
ABLE Foundation, Clarion Hotel Sign, Sweco, Initiativ Samutveckling & SISAB

 

Bokningstyp Antal Pris / Antal
Häng på så blir vi mer hållbara tillsammans!

Dela