Logistik och lager i omnikanal

Fredag, 26 oktober 2018 klockan 07:30

Svensk Handel, Regeringsgatan 60, Stockholm

Frukostseminarium fredagen den 26 oktober

HUI Research och Handelsrådet bjuder in till frukostseminarium den 26 oktober i Stockholm. Professor Andreas Norrman samt Dr. Joakim Kembro berättar om hur dagens ledande detaljhandelsföretag arbetar med strategier kring omnikanal. Sverker Lindbo som är Head of Concept Development på Ocado som under våren tillkännagav ett samarbete med ICA gällande deras utveckling av en ny e-handelsplattform. Efteråt finns möjligheten att stanna kvar för att delta i en workshop på temat ”De största utmaningarna med logistik och lager i omnikanal”.

I detaljhandelns transformation från separata butiks- och e-handelskanaler till omnikanal är effektiv logistik avgörande för att möta konsumenternas ökande krav. Två centrala komponenter är var och hur materialhanteringen skall ske samt lagrets och butikens framtida roller som noder i nätverket. En annan central komponent är de IT-system som stödjer logistikflödet.

Vilka utmaningar ser då svenska detaljhandelsföretag idag på logistik- och omnikanalområdet och vilka är trenderna? Forskare vid Lunds universitet och Lunds Tekniska Högskola studerar i ett projekt dessa frågor och har bland annat byggt upp en panel där ledande svenska detaljhandelsföretag gett sin syn på nuläge och framtid rörande såväl strategi som detaljerade aktiviteter kopplade till logistik och materialhantering. Detta frukostseminarium med efterföljande workshop kommer att ge en inblick i panelens syn på utmaningar och trender inom området.

Andreas Norrman är professor i Supply chain structure och organisation vid Lunds Tekniska Högskola och Lunds universitet, och studerar bland annat detaljhandelns nya logistikstrukturer.

Joakim Kembro är universitetslektor med material- och lagerhantering som en av sina specialiteter. 

Sverker Lindbo är Head of Concept Development på Ocado som är en Brittisk e-handlare inom livsmedel som är Sverigeaktuellt med sitt samarbete med ICA.

Tid och plats:

Fredagen den 26 oktober kl. 07:30-10:30 (07:30-09:30 för enbart seminariet) (en lättare frukost serveras från kl. 07:30, seminariet börjar kl. 08:00).
Regeringsgatan 60 (Svensk Handels lokaler), Stockholm.

Anmälan sker senast den 24 oktober


Frågor om seminariet besvaras av:

Josef Gäreskog, HUI Research
josef.gareskog@hui.se
070-350 62 28

Andreas Hedlund, Handelsrådet
andreas.hedlund@handelsradet.se
010-471 86 46


Välkommen!

Bokningstyp Antal

Frukostseminarium samt workshop (7:30-10:30)

Enbart frukostseminarium (7:30-9:15)

Kostnadsfritt
Fullbokat