Läkemedelsutsättning - vem, var, när och hur?

Läkemedelsutsättning - vem, var, när och hur?

Onsdag, 16 oktober 2019 klockan 12:00

Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Läkemedelsutsättning kan vara problematisk både för patienten och för den behandlande läkaren. Ofta är flera förskrivare inblandade, effekterna vid utsättning varierar beroende på vilken typ av läkemedel som används och det saknas evidensbaserade studier.

Vid detta seminarium får vi ta del av kunskap från ledande experter på området och vi får även lyssna till en allmänläkare, en geriatriker och en beroendeläkare som ger sina erfarenheter från den kliniska vardagen.

Välkommen till en viktig eftermiddag!

Preliminärt program den 16 oktober

  • 12.00-13.00  Lunch och registrering
  • 13.00-13.05  Välkomna! 
  • 13.05-13.40  Varför är utsättning av läkemedel svårare än insättning? Kliniskt farmakologiska förklaringar och teorier om riskerna. Senior professor Anders Rane, Karolinska institutet
  • 13.40-14.15 Utvärdera och ifrågasätt läkemedelsbehandling. Praktiska råd hur man kan avsluta läkemedelsbehandling på ett skonsamt sätt. Claes Lundgren, pensionerad överläkare, spec. i allmänmedicin samt författare till FAS UT.
  • 14.15-14.40  Beslutsstöd som hjälp för läkemedelsutsättning. Professor Ylva Böttiger, Universitetssjukhuset i Linköping. 
  • 14.40-15.05  Äldres läkemedelsanvändning - hur kan den förbättras? Överläkare Radica Karlström, geriatriker, ortopedkliniken Södersjukhuset.
  • 15.05-15.25  Kaffe
  • 15.25-15.50 Konkreta exempel på läkemedelsutsättning på vårdcentralen. Distriktsläkare Anders Tengblad, Wetterhälsan, Jönköping
  • 15.50-16.15 När och hur bör beroendeframkallande läkemedel trappas ut? Med. dr. Joar Guterstam, specialist i psykiatri, Beroendecentrum Stockholm.
  • 16.15-16.45 Diskussion och sammanfattning
 
Moderator: Professor Ylva Böttiger, Universitetssjukhuset i Linköping och Läkartidningen

Alla priser inkluderar lättare lunch och kaffe

OBS! Ev. matallergier måste meddelas när du bokar biljetten

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

Ordinarie pris

1995,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1695,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Pensionär, medlem i Sveriges läkarförbund

995,00 SEK

exkl. moms 25%