Läkares livslånga lärande

Läkares livslånga lärande

Onsdag, 4 september 2019 klockan 12:00

Sveriges läkarförbund Konferens, Villagatan 5, Stockholm

Trenden till ett sammanhållet yrkeslivlångt lärande för läkare växer sig allt starkare. Det livslånga lärandet innebär kontinuerlig fortbildning även efter grundutbildning och vidareutbildning till specialist för samtliga läkare.

Tillsammans leder den nya 6-åriga läkarutbildningen, den nya bastjänstgöringen BT, den fortsatta specialistutbildningen samt förnyade program för fortbildning till ett kontinuerligt livslångt lärande för alla läkare.

Välkommen till en eftermiddag där vi presenterar och diskuterar vad som är på gång inom det livslånga lärandet.

Välkomna till en intressant eftermiddag!

Program den 4 september

  • 12:00 - 13:00 Lunch och registrering
  • 13:00 - 13:10 Välkommen och intro. Professor Hans Hjelmqvist, Örebro universitet och professor Li Felländer-Tsai, Karolinska institutet
  • 13.10 - 14.00 Ny 6-årig läkarutbildning samt den nya bastjänstgöringen, BT. Professor Stefan Lindgren, Lunds universitet samt professor Jens Schollin, Örebro universitet.
  • 14:00 - 14:20 Livslångt lärande; Europa och Sverige-perspektiv. Professor Hans Hjelmqvist.
  • 14:20 - 14:40 SFOG, Fokus ST-program. Professor emirta Ellika Andolf, Karolinska institutet.
  • 14:40 - 15:10 Kaffe
  • 15:10 - 15:30 Fortbildning ur allmänläkarens perspektiv. Gösta Eliasson. Svensk Förening för Allmänmedicin
  • 15:30 - 15:50 Evidensbaserad fortbildning. Cecilia Escher, Med dr, överläkare, PMI, Karolinska universitetssjukhuset  
  • 15:50 - 16:20 Frågor till panelen
  • 16:20 - 16:30 Sammanfattning. Hans Hjelmqvist och Li Felländer-Tsai

Moderatorer: Hans Hjelmqvist och Li Felländer-Tsai

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

Ordinarie pris

1995,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1695,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

995,00 SEK

exkl. moms 25%

Pensionär, medlem i Sveriges läkarförbund

995,00 SEK

exkl. moms 25%
Fullbokat