Läkares grundutbildning

Läkares grundutbildning

Torsdag, 9 maj 2019 klockan 12:00

Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Inbjudan till seminarium

Läkarutbildningen fram till legitimation håller på att förändras. De föreslagna nya examensmålen lyfter fram vikten av medicinska baskunskaper som en utgångspunkt för det livslånga lärandet, samverkan med andra professioner, vikten av ett professionellt förhållningssätt och förmågan att i samverkan med patienten förebygga och behandla sjukdomar. Ett systematiskt förhållningssätt till läraktiviteter och löpande formativa bedömningar skapar förutsättningar för att våra blivande kollegor ska kunna anförtros yrkestiteln och inte minst skapa ett evidensbaserat och hållbart förhållningssätt till såväl sin egen utveckling som den organisation som våra blivande kollegor kommer att verka i.​

Preliminärt program den 9 maj

  • 12:00 - 13:00 Lunch och registrering
  • 13:00 - 13:05 Välkommen!
  • 13.05 - 13.30 Dags att definiera The Swedish Doctor? Lärdomar av utvärderingen av den finska läkarutbildningen. Docent Riitta Möller, bitr. programdirektör vid Karolinska institutet.
  • 13:30 - 13:55 Interprofessionell simulering upplevs som en engagerande och relevant undervisningsform. Universitetslektor Samuel Edelbring, Örebro universitet.
  • 13:55 - 14:20 E-hälsa på läkarprogrammenTalare meddelas inom kort..
  • 14:20 - 14:50 Kaffe
  • 14:50 - 15:15 Läkarstudenters upplevda färdighet att integrera läkemedelsbehandlingen i det kliniska arbetet – en enkätundersökning. Överläkare Anna Eriksson, universitetslektor, Göteborgs universitet.
  • 15:15 - 15:40 Att examinera blivande kollegor: Vi behöver en bedömningskultur! Docent Magnus Hultin, programdirektör, Umeå universitet och Riitta Möller.
  • 15:40 - 16:05 EPA (Entrustable Professionell Activities). Docent Christina Gummesson, universitetslektor, Lund universitet.
  • 16:05 - 16:30 Sammanfattning och frågor till panelen
 
Moderatorer: Riita Möller och Magnus Hultin
Programansvarig: Professor emeritus Jan Östergren, med. huvudredaktör Läkartidningen
 

Alla priser inkluderar lättare lunch och kaffe

Bokningstyp Pris Antal

Ordinarie pris

1995,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1695,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Pensionär, medlem i Sveriges läkarförbund

995,00 SEK

exkl. moms 25%

Gratis

0,00 SEK

Alla priser exklusive moms