Kvällssseminarium: Mänskliga rättigheter i praktiken

Kvällssseminarium: Mänskliga rättigheter i praktiken

Tisdag, 24 april 2018 klockan 17:00

Transkulturellt Centrum, föreläsningssal Tor, Solnavägen 4, Stockholm

I din vardag, på jobbet, reflekterar du då över de mänskliga rättigheterna och om de är viktiga inom utbildning, vård och tandvård?

Välkommen till ett kvällsseminarium som inleds av Madelaine Seidlitz, jurist på Amnesty International med ansvar för flyktingfrågor.

Efter föreläsningen arbetar vi med konkreta fall, och sätter dem i relation till mänskliga rättigheter.

Vad är mänskliga rättigheter? Vem ansvarar för att mänskliga rättigheter inte kränks – rör det mig? Rätten till hälsa, vad innebär det egentligen? AAAQ – vad är det? Barnkonventionen – svensk lag eller en papperstiger?

Vi avslutar med gemensam diskussion.

Sista anmälningsdag: 13 april

Bokningstyp Pris Antal

För verksamheter med SLL-avtal: Mänskliga rättigheter i praktiken

150,00 SEK

exkl. moms 25%

Övriga verksamheter: Mänskliga rättigheter

200,00 SEK

exkl. moms 25%

Alla priser exklusive moms

Dela