event-cover-image
Kostnadsfri förinspelad elevföreläsning

Kostnadsfri förinspelad elevföreläsning

Föreläsningen är digital, fyll i formuläret för att få en länk skickad till dig.

En föreläsning om psykisk ohälsa och tips på vad dina elever kan göra för att må bättre

Maskrosbarn erbjuder fram till årsskiftet en kostnadsfri förinspelad digital föreläsning för högstadie- och gymnasieelever.

Boka in en tid med din klass och se föreläsningen tillsammans. Den går att se både på distans och på plats i klassrummet. 

Föreläsningens syfte
Syftet med föreläsningen är att sprida kunskap och minska stigmat kring att växa upp i svåra familjeförhållanden samt ge tips på vad ungdomar själva kan göra för att må bättre och vart de kan vända sig för att få stöd. 

Innehåll
Föreläsningen fokuserar på att ge barn och unga tips och råd på hur de själva kan påverka sin psykiska hälsa för att må bättre samt vikten av att våga söka hjälp och stöd hos vuxna om någon mått dåligt under en längre tid utan att det går över.

Vår föreläsare Natalia berättar även om egna erfarenheter och varför hon identifierar sig som ett maskrosbarn samt ger exempel på hur det kan vara att växa upp med en förälder som mår psykiskt dåligt, har ett missbruk eller som utsätter en för våld.

Pratkisk information och målgrupp

  • Föreläsningen riktar sig till högstadie- och gymnasieelever
  • Den är förinspelad och 25 minuter lång
  • Föreläsningen finns endast tillgänglig under en begränsad period
  • Använd gärna som en del av skolans hälsofrämjande arbete.
  • Föreläsningen kan även visas i andra verksamheter som riktar sig till ungdomar i åldrarna 13-19 år

Du får tillgång till föreläsningen genom att klicka boka nedan samt fylla i formuläret. Därefter skickas en länk med den digitala föreläsnignen. 

Bokningstyp Antal Pris / Antal
På antal fyller du i 1. Klicka sedan på "boka" för att beställa länken till föreläsningen

Dela