event-cover-image
Kostens betydelse för individuell, global och planetär hälsa- möjligheter i klinisk vardag

Kostens betydelse för individuell, global och planetär hälsa- möjligheter i klinisk vardag

Onsdag, 21 april 2021 klockan 08:30

Zoom

Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för klimat, hälsa och hållbar sjukvård arrangerar tillsammans med Läkare för miljön en digital fortbildningsdag den 21 april 2021 på Zoom.

Sjukdomsbörda till följd av kostvanor är bland topp tre riskfaktorer i Sverige, tillsammans med tobak och hypertoni. Hur vi producerar och konsumerar mat står även för en betydande del av CO2 utsläpp, antibiotikaanvändning (resistensutveckling), minskad biologisk mångfald och många andra kritiska miljöproblem. Maten vi äter påverkar mänsklig hälsa direkt och indirekt och är högst relevant även i vårt kliniska arbete.

PROGRAM:
8.30–8.50 Introduktion: Caisa Laurell, Läkare för Miljön

8.50–9.20 Food Planet Health – how healthy diets are core to sustainability - en föreläsning på engelska; baseras på EAT-Lancet rapporten, 2019
Amanda Wood, forskare på Stockholms Resilienscentrum.

9.25–9.55 Global Syndemic: klimatförändring, fetma och undernäring - föreläsningen anknyter till artikel i Lancet 2019.
Maria Magnusson, Med. dr., leg dietist med specialisering inom folkhälsa, leg sjuksköterska, Folkhälsoenheten Angereds Närsjukhus VGR

10.00–10.20 PAUS

10.20–10.50 Planetens hälsa, pandemier och livsstilssjukdomar - vad kan vi lära från naturen?
Peter Stenvinkel, Professor njurmedicin, Karolinska, Huddinge, Karolinska Institutet

10.55–11.25 Vad säger det globala sjukdomsbördeprojektet (GBD) om kost och hållbarhet?
Peter Allebeck, professor i socialmedicin, Karolinska Institutet

11.30–12.00 Nordiska Näringsrekommendationer (NNR) och kostråd med hållbarhet i fokus  
Hanna Eneroth, nutritionist, Med Dr i Internationell hälsa. Risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket. Medlem av arbetsgruppen för Nordiska näringsrekommendationerna.

12.05–12.30 Frågestundkring hela förmiddagens föreläsningar

12.30–13.15 LUNCH

13.15–13.30 Läkares syn på klimat-kost-hälsa, enkätundersökning
Ida Persson, ST-läkare i allmänmedicin, Malmö, Läkare för Miljön, SLS arbetsgrupp för klimat hälsa och hållbar sjukvård

13.30–15.30 Paneldiskussion med kliniker på temat klimat-kost-hälsa.
Caisa Laurell inleder.

Först tre korta presentationer kring detta tema:

Barns fetma i Sverige och världen: tankar kring betydelsen för individens hälsa, global rättvisa och miljöaspekter

  • Annika Janson, barnläkare, överläkare vid Rikscentrum barnobesitas, Karolinska Universitetssjukhuset.
  • Kost i primärvården – vem bryr sig? Hans Lingfors, Leg läkare, specialist i allmänmedicin, Med dr
  • Kost på kardiologen, Stella Cizinsky Överläkare i kardiologi och verksamhetschef vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Sedan paneldiskussion med ovanstående samt med Peter Stenvinkel och Maria Magnusson. Moderator: Caisa Laurell

15.30–16.00 Avslutning och sammanfattning
Caisa Laurell, Ida Persson, Annie Sjöblom, Staffan Mårild

Välkommen till en högaktuell fortbildningsdag!

TID: Den 21 april, kl. 8.30–16.00
ANMÄLAN & LÄNK TILL MÖTET: Länk till mötet skickas ut i innan mötet äger rum. Mötet kommer ligga uppe för anmälda under 3 månader efter att mötet har ägt rum.
Betalning sker via Payson
Betalningen sker i samarbete med Payson, du kan välja att betala via kort, faktura eller direktbetalning. För att välja faktura som alternativ behöver du fylla i personnummer, eller om du vill betala via företag, organisationsnummer och sen klicka i business i det första steget hos Payson. För frågor om din betalning vänligen kontakta Payson support:
https://www.payson.se/sv/
Telefon: 08-470 94 00
Telefontider vardagar: 9.00-12.00, 13.00-16.30
KONTAKTPERSONER:
Caisa Laurell, caisa.laurell@gmail.com
Ida A. Persson, Ida.A.Persson@skane.se
Annie B. Sjöblom, asjoblom@protonmail.com
Staffan Marild, staffan.marild@pediat.gu.se
ARRANGÖR: Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Läkare för miljön.

För betalande medlemmar i Läkare för miljön, vars arbetsgivare inte står för anmälningsavgiften kan avgiften delvis refunderas i efterhand. Maila i så fall kvitto till: kassor@lakareformiljon.se

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

1200,00 SEK

1900,00 SEK

380,00 SEK

Dela