Konsultationspsykiatri

Konsultationspsykiatri

Onsdag, 19 september 2018 klockan 12:00

Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Långvarigt psykiskt sjuka dör i genomsnitt 10-15 år tidigare än andra av huvudsakligen kroppsliga orsaker och psykiska besvär är mycket vanliga bland somatiskt sjuka. Trots det har dessa samband knappast varit högprioriterade ämnen i vårt land. I detta symposium redogörs för konkreta positiva exempel från Sverige för att förbättra situationen. Dessutom sammanfattas internationella erfarenheter av det medicinska och ekonomiska mervärde som en bättre integration mellan psykiatri och somatik kan ge.

Välkommen till en intressant eftermiddag!

Preliminärt program den 19 september

12.00 - 13.00 Registrering och lunch
13.00 - 13.05 Inledning. Docent Margaretha Bågedahl-Strindlund
13.05 - 13.30 Konsultation/liaisonpsykiatri - steg på vägen mot en integration av somatisk och psykiatrisk vård. Lars Wahlström med dr, överläkare, Verksamhetsområde psykiatri, Stockholms läns sjukvårdsområde
13.30 - 13.55 Bättre perinatalpsykiatrisk vård genom integrerat samarbete mellan obstetrik och psykiatri. Överläkare Margareta Blomdahl, Konsultenheten, PSV, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.
13.55 - 14.20 Psykisk ohälsa och cancervården. Monika König, specialist i psykiatri och onkologi, PBM Sweden AB
14.20 - 14.45 Psykiatrisk kompetens i multiprofessionella epilepsiteam. Överläkare, doktorand Marie Bendix, Konsultenheten, PSV, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
14.45 - 15.15 Kaffe
15.15 - 15.40 Hur arbeta med patienter med funktionella somatiska symptom? Carl Sjöström, överläkare, specialist i psykiatri och rehabmedicin, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Sandviken
15.40 - 16.05 Psykiatrisk konsultation i primärvården. Martin Rödholm, med dr, specialist i psykiatri, Uppdrag psykisk hälsa SKL.
16.05 - 16.30 Den somatiska översjukligheten vid psykisk sjukdom. Docent Jarl Torgerson, Psykiatri psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
16.30 - 16.50 Sammanfattning och frågor till panelen

Moderator: Lars Wahlström
Programansvariga: Lars Wahlström och Maragretha Bågedahl Strindlund, Läkartidningen

Alla priser inkluderar lättare lunch och kaffe

Bokningstyp Pris Antal

Ordinarie pris

1995,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1695,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Pensionär, medlem i Sveriges läkarförbund

995,00 SEK

exkl. moms 25%

Alla priser exklusive moms