Konflikten som motor eller bromskloss - motståndets roll i det dialogbaserade arbetssättet

Eventet är inte tillgängligt.