KOL

KOL

Tisdag, 29 januari 2019 klockan 12:00

Bygget konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av våra invalidiserande folksjukdomar och läkare i de flesta medicinska specialiteter kommer på ett eller annat sätt i kontakt med dessa patienter. Sjukdomen är heterogen, har många olika manifestationer och symtom, men har gemensamt en obstruktiv lungfunktionsnedsättning som inte normaliseras efter behandling. Den vanligaste riskfaktorn är cigarettrökning, men epidemiologiska studier har visat att åtminstone 20% av KOL-patienterna har aldrig rökt. Behandlingsrekommendationerna vid KOL har de senaste åren förändrats och gått mer i riktning mot "personaliserad medicin". I symposiet kommer diagnostik, riskfaktorer, epidemiologi, och samsjuklighet att diskuteras. Icke farmakologisk och farmakologisk behandling samt behandling av akuta exacerbationer kommer att belysas utifrån uppdaterade nationella och internationella riktlinjer.

Preliminärt program den 29 januari

12:00 - 13:00 Lunch och registrering
13:00 - 13:05 Välkommen!
13:05 - 13:35 Diagnostik och stadieindelning. Professor Anders Blomberg, Umeå Universitet, Norrlands universitetssjukhus
13:35 - 14:05 Fenotyper och komorbiditeter. Professor Magnus Sköld, Karolinska Institutet, Karolinska universitetssjukhuset
14:05 - 14:30 Akuta exacerbationer. Professor Christer Janson, Uppsala Universitet, Akademiska sjukhuset
14:30 - 15:00 Kaffe
15:00 - 15:25 Icke farmakologisk behandling inklusive syrgas. Docent Josefin Sundh, Örebro universitet, Universitetssjukhuset         
15:25 - 15:50 Farmakologisk underhållsbehandling. Professor emeritus Kjell Larsson, Karolinska institutet
15:50 - 16:15 Frågor till panelen och sammanfattning
 
Moderator: Magnus Sköld
Programansvariga: Magnus Sköld och Läkartidningen

Alla priser inkluderar lättare lunch och kaffe

Bokningstyp Pris Antal

Ordinarie pris

1995,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1695,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Pensionär, medlem i Sveriges läkarförbund

995,00 SEK

exkl. moms 25%

Alla priser exklusive moms