Klimat – en säkerhetsfråga

Tisdag, 26 mars 2019 klockan 18:00

FUF:s kansli, Ehrensvärdsgatan 4, Stockholm

Klimatförändringar ger inte bara direkta problem som matbrist, torka eller extremväder - de kan också öka risken för långvariga säkerhetsutmaningar. För att hitta lösningar på dessa utmaningar bedriver SIPRI, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, forskning på klimatrelaterade säkerhetsrisker. SIPRI har sedan 2018 stått värd för en expertgrupp som tagit fram rapporter från Irak, Tchadsjön, Somalia och Centralasien, vars syfte varit att uppmärksamma hur berörda aktörer kan motverka riskerna.

Vilka säkerhetsrisker kan kopplas till klimatförändringarna? Vad innebär kontextbaserade sårbarheter, och vilka grundläggande koncept kan hjälpa oss förstå dem? Och vad kan egentligen göras av det internationella samfundet?

Vi har bjudit in Karolina Eklöw som arbetar i expertgruppens sekretariat och är forskningsassistent på SIPRI:s program för klimatförändringar och risker, till ett fåtöljsamtal om klimat och säkerhet. Karolina är utbildad statsvetare och har tidigare bland annat praktiserat på Sveriges FN-representation i New York under tiden i säkerhetsrådet. Hennes forskning fokuserar på klimatförändringar, säkerhet och institutionell förändring.

Vi bjuder på fika och något varmt att dricka. Varmt välkomna!

- - -

Fåtöljsamtalet anordnas av FUF:s seminariegrupp som består av unga ideellt engagerade medlemmar i Stockholmsområdet. Seminariet hålls på svenska.

OBS! Bokningsbekräftelsen kan hamna i din skräppost.

Bokningstyp Antal

Deltagare

Få kvar
Kostnadsfritt

Dela