Kejsarens nya kläder - lär dig att hitta verkligt värde i innovation vid investeringar

Kejsarens nya kläder - lär dig att hitta verkligt värde i innovation vid investeringar

Tisdag, 19 maj 2020 klockan 08:00

Rouse Sweden, Vasagatan 11, vån 11 , Stockholm

Stora investeringar görs i start-ups och scale-up bolag, men sällan görs investeringarna utifrån vilka tillgångar som finns i bolaget och hur dessa tillgångar bidrar till långsiktiga värden.

Det finns många myter om värdering av t.ex. IP-portföljer, och hur dessa kan användas för att öka ett företags konkurrensförmåga. Det finns även många myter kring vad som går att kontrollera genom IP. Det är i sig inte särskillt svårt att värdera immateriella tillgångar, men det är mycket man bör tänka på och värderingsarbetet ter sig ofta som komplext för andra än specialister. Genom ett strukturerat angreppssätt är det möjligt att värdera ett bolags innovation och dess underliggande tillgångar över tid på ett korrekt sätt.

Köp inte kejsarens nya kläder – Välkommen till oss på Rouse för att diskutera hur man bör hitta verkligt värde i innovation.

Vad kommer du ta med dig?

  1. Värdefulla insikter för dig som investerare om hur immateriella tillgångar bör värderas inför en investering. 

  2. Värdefulla insikter för investerare kring sambandet mellan konkurrensfördelar och kontroll, snarare än ett renodlat fokus på teknik och patent.

  3. Nya perspektiv på vilka kontrollmetoder som står till buds samt hur dessa skapar värden över tid​. 

 

Vad: Frukostseminarium

Datum: Tisdag 19/5

Tid: Frukost serveras från 8:00. Seminarium mellan 8:30 - 9:30. 

Adress: Vasagatan 11, vån 11 

För vem?

  • Revisionsbyråer
  • Redovisningsekonomer

Vilka föreläser? Thomas Randes och Erik Oskarsson, partner respektive managementkonsult på Rouse Stockholm.

Kontakt: Erik Oskarsson +46 734 304 824

 

Formen för seminariet kan komma att variera beroende på deltagare. Vi har ambitionen att ha mindre grupper men kan beroende på antalet anmälda även behöva justera formen för deltagande.

Varmt välkommen!

Välj bokningstyp och antal
Bokningstyp Antal Pris / Antal

Frukostseminarium (tis 19/5)

Dela