JÄMSTÄLLDHETSBUDGETERING

Digital utbildning i 3 delar

Jämställdhetsbudgetering - från start till mål

Hur kan ni säkerställa att era resurser används på ett hållbart och jämställt sätt? I april erbjuder Forum Jämställdhet en fördjupande trestegsutbildning i jämställdhetsbudgetering.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller ansvarar för att uppnå en jämställd fördelning av resurser i en verksamhet. Du kan ha ett särskilt ansvar för jämställdhet eller arbeta med ekonomi och styrning. Kursen passar både dig som är ny på jämställdhetsbudgetering och dig som har tidigare erfarenhet. Utbildningen är öppen för både offentlig, privat och ideell sektor.

Vad får du med dig?
För att lyckas i arbetet med Agenda 2030 och dess 17 mål är det en förutsättning att säkerställa att organiastionens resurser fördelas på ett jämställt och hållbart sätt. Jämställdhtesbudgetering är ett effektivt verktyg för detta. Du kommer att få med dig inspiration, fördjupad kunskap och praktiska verktyg om hur jämställdhetsbudgetering kan bedrivas från start till mål. Efter utbildningen kan du sätta igång att jämställdhetsbudgetera din egen organisations budget. Vilket i sin tur bidrar till en utveckling av era mål, er budget och i förlägningen bättre och mer jämställda verksamheter.

Mer om utbildningen
Utbildningen genomförs digitalt via verktyget Zoom under tre onsdagar i april. Varje utbildningstillfälle innehåller teoretiska moment och praktiska övningar. Vi går igenom hela budgetprocessen inklusive uppföljning och årsredovisning och arbetar med riktiga case från olika typer av organisationer. Ett viktigt moment består i att lära sig att granska den egna budgeten och/eller andra relevanta styrdokument. Du kommer att få utrymme att själva prova att analysera delar av en budget ur ett jämställdhetsperspektiv och ta fram åtgärdsförslag. Mellan och efter utbildningen får deltagarna fördjupningsövningar, lästips med mera!

Datum: 14/4, 21/4 och 28/4

Tid: 10.00 - 11.30

Pris deltagare: 4900kr (exkl. moms) för tre tillfällen

Frågor: kontakta info@forumjamstalldhet.se. Vi tar gärna emot tips på case, problem eller teman som ni önskar att vi lyfter på utbildningen.

14/4 steg 1: Introduktion till jämställdhetsbudgetering

 • Vad är jämställdhetsbudgetering? Varför ska vi jämställdhetsbudgetera?
 • Vilka förutsättningar krävs och hur går det till?
 • Hur gör andra? Goda och lärande exempel från andra organisationer.

21/4 steg 2: Analys och fördjupad förståelse

 • Grundkurs i jämställdhetsanalyser: Lär dig upptäcka och analysera skillnader i fördelning och resultat
 • Follow the money - ta analysen till nästa steg
 • Fördjupning i ett eller flera case utifrån deltagarnas behov

28/4 steg 3: Omfördela resurser och nå resultat

 • Hur går vi från ord till handling?
 • Hur kan skillnader i fördelning och resultat åtgärdas?
 • Tips för att formulera bättre mål och indikatorer, särskilda satsningar med mera.

Vilka håller i utbildningen?
Utbildningen arrangeras av Forum Jämställdhet AB. Vi är ett konsultbolag som ägs av kvinnorörelsens paraply Sveriges Kvinnolobby. Vi har arbetat med jämställdhetsbudgetering och jämställdhetsintegrering i över tio års tid. Utgångspunkten för vårt arbete är att jämställdhet kan bidra till att lösa såväl organisationers som samhällens utmaningar. Varje år arrangerar vi Forum Jämställdhet som är Sveriges största jämställdhetskonferens. 2021 genomfördes Forum Jämställdhet digitalt.

Betalning och avbokningsvillkor:

 • Boka senast den 6 april
 • Bokningen är bindande men kan överlåtas till annan deltagare utan extra kostnad genom skriftlig anmälan till info@forumjamstalldhet.se
 • Anmälan faktureras automatiskt via fakturaföretaget Billogram via e-post vid mottagen bokning. 
 • Om ni önskar e-faktura, så välj i nästa steg alternativet Använd EDI-faktura och fyll i ert PEPPOL-id/GLN-nummer, organisationsnummer, EDI-operator och referens.

 

 

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

4900,00 SEK

exkl. moms 25%