Innovationer i vården

Innovationer i vården

Onsdag, 13 november 2019 klockan 12:00

Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm


Inbjudan till seminarium

Läkarkåren har en omistlig roll för att medicinska innovationer dels ska komma till stånd och dels kunna införas inom sjukvården. De flesta innovationer kräver samverkan mellan läkare och andra aktörer, exempelvis andra professioner i sjukvården, patientorganisationer, forskare och ingenjörer i olika fält,  den biomedicinska industrin och olika myndigheter. I detta symposium presenteras några olika aspekter på innovation inom sjukvården och hur läkares arbete påverkas.

Program den 13 november

  • 12:00 - 13:00 Lunch och registrering
  • 13.00 - 13:05 Introduktion. Professor Carl Johan Sundberg, Karolinska institutet och professor Bo Norrman, innovationsrådgivare, Chalmers.
  • 13.05 - 13.30 Innovation för hälsa i en hållbar värld. Maria Nilsson och Bo Norrman
  • 13.30 - 13.55 Innovation och incitament för förändring inom sjukvården. Patrik Hidefjäll, utredare vid Socialstyrelsen. 
  • 13.55 - 14.20 Sex innovationspelare för att förhindra antibiotikaresistensens svallvåg. Enrico Baraldi, professor i industriell teknik vid Uppsala universitet.
  • 14.20 - 14.40 Kaffe
  • 14.40 - 15.05 Betydelsen av innovationer i sjukvården. Talare meddelas inom kort.
  • 15.05 - 15.30 Införande av innovationer – ett implementeringsvetenskapligt perspektiv. Professor Henna Hasson och professor Ulrica von Thiele Schwarz, båda vid Karolinska institutet.
  • 15.30 - 15.55 Social innovation. Peter Berggren, fd verksamhetschef vid Glesbygdsmedicinskat centrum.
  • 15.55 - 16.15 Sammanfattning och frågor till panelen


Moderator: Professor Carl Johan Sundberg, Karolinska institutet och med. redaktör på Läkartidningen.

 
Alla priser inkluderar lättare lunch och kaffe

OBS! Ev. matallergier måste meddelas när du bokar biljetten

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

Ordinarie pris

1995,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1695,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Pensionär, medlem i Sveriges läkarförbund

995,00 SEK

exkl. moms 25%