event-cover-image

Innebär sänkta arbetsgivaravgifter någon effekt för utrikes födda?

Torsdag, 22 april 2021 klockan 08:30

Webbinarium via Teams

Hur bidrar sänkta arbetskraftskostnader för svenska företag till en ökad sysselsättning av utrikes födda individer? På vilket sätt kan sänkta arbetskraftskostnader potentiellt förbättra de  utrikes föddas situation på den svenska arbetsmarknaden?

Anton Gidehag, filosofie doktor i nationalekonomi på Handelns Forskningsinstitut/Örebro universitet, pratar om hur den reducerade arbetsgivaravgiften för unga år 2007 påverkade sysselsättningsmöjligheterna för utrikes födda från icke-västerländska länder. Medverkar på seminariet gör även chefsekonomerna Stefan Carlén, Handelsanställdas förbund, Katarina Lundahl, Unionen och Johan Davidson, Svensk Handel.

Webbinarium torsdagen den 22 april

Handelsrådet och HUI bjuder in till ett direktsänt webbinarium med Anton Gidehag på temat ”Sänkta arbetsgivaravgifters effekt på utrikes födda”

Webbinariet genomförs digitalt via Teams, en lyssningslänk kommer att skickas ut dagen före sändningen. Det finns möjlighet att ställa frågor under sändningen.

På webbinariet berättar Anton Gidehag om resultaten från studien om reducerade arbetskraftskostnader. Resultaten visar att de kostnadsbesparingar som reformen medförde bidrog till att förbättra sysselsättningsmöjligheterna för invandrare från icke-västerländska länder. Dessutom studeras även inom vilka sektorer dessa positiva effekter återfinns.

Anton Gidehag är filosofie doktor i nationalekonomi och studerar policyreformer och andra faktorer som kan påverka företags tillväxt- och sysselsättningsmöjligheter. I sin tidigare forskning har han bland annat undersökt hur nyrekryteringar påverkar företagens produktivitetsutveckling och effekterna av införandet av personalliggare i den svenska restaurang- och frisörbranschen. Efter Antons presentation blir det paneldiskussion tillsammans med chefsekonomerna Johan Davidson, Svensk Handel, Katarina Lundahl, Unionen och Stefan Carlén, Handelsanställdas förbund.

Datum: torsdagen 22 april.
Tid: 08.30-09.30, webbinariet börjar kl. 08.30.
Plats: Digitalt via Teams.

Anmälan sker senast den 21 april.

Välkommen!

Bokningstyp Antal Pris / Antal