IBS - irritabel tarm

IBS - irritabel tarm

Torsdag, 28 mars 2019 klockan 12:00

Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

Inbjudan till seminarium

IBS är den vanligaste funktionella mag-tarmsjukdomen och den mest frekvent förekommande gastroenterologiska sökorsaken i både primärvård och gastroenterologisk öppenvård. Detta seminarium har som syfte att uppdatera deltagarna i de diagnostiska åtgärder som kan vara motiverade och den behandlingsmodell som med individuell anpassning kan lindra specifika komponenter av de symtom och generella besvär som ses vid IBS.

Preliminärt program den 28 mars

  • 12:00 - 13:00 Lunch och registrering
  • 13:00 - 13:05 Välkommen! Prof. Magnus Simrén, Sahlgrenska universitetssjukhuset
  • 13:05 - 13:25 Säker diagnostik i primärvården.  En tydlig diagnos är den första behandlande åtgärden. Prof. emeritus Lars Agréus, Karolinska institutet, distr. läkare Öregrund.
  • 13:25 - 13:40 När är utvidgad diagnostik motiverad? När gastroenterologens resurser är motiverade att efterfråga. Docent Hans Törnblom, Sahlgrenska universitetssjukhuset.
  • 13:40 – 14:05 Modern läkemedelsbehandling.  Rätt medicin riktad mot rätt symtomProf. Magnus Simrén, Sahlgrenska universitetssjukhuset.
  • 14:05 – 14:35 Kostens roll. Finns det IBS-specifika kostråd med god evidens? Med. dr. Stine Störsrud, Sahlgrenska universitetssjukhuset.
  • 14:35 – 15:05 Kaffe
  • 15:05 – 15:35 Den svåra buksmärtan. IBS-patienten där smärtan helt handikappar livet. Vad finns där att göra? Docent Hans Törnblom, Sahlgrenska universitetssjukhuset.
  • 15:35 – 16:05 Psykologisk behandling och vårt bemötande av patienten. Tarm-hjärna interaktion. Kan patienten påverka den med viljan och vad betyder en god patient-läkarrelation? Med. dr. Perjohan Lindfors, överläkare Gastromottagningen City, Stockholm
  • 16:05 – 16:30 Sammanfattning och frågor till panelen

Moderatorer: Lars Agreus och Magnus Simrén

Alla priser inkluderar lättare lunch och kaffe

Bokningstyp Pris Antal

Ordinarie pris

1995,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1695,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Pensionär, medlem i Sveriges läkarförbund

995,00 SEK

exkl. moms 25%

Alla priser exklusive moms