Hypertoni - nya europeiska riktlinjer

Hypertoni - nya europeiska riktlinjer

Måndag, 17 december 2018 klockan 16:00

Sveriges läkarförbund Konferens, Villagatan 5, Stockholm

De nya riktlinjerna för hypertoni från European Society of Cardiology och European Society of Hypertension innehåller flera viktiga budskap som skulle kunna förbättra omhändertagandet av patienter med högt blodtryck. Samtidigt finns flera utmaningar. Riktlinjerna innehåller bl a en omfattande tabell med olika behandlingsmål beroende på ålder och samsjuklighet. Därtill skiljer sig behandlingströskel och behandlingsmål för flera grupper.
Detta, och mycket annat som påverkar vårt sätt att behandla hypertoni, diskuterar vi vid detta seminarium.

Välkomna till en intressant kväll!

Program den 17 december

  • 16:00 - 16:30 Registrering, kaffe och smörgås
  • 16:30 - 16:35 Välkommen!
  • 16:35 - 17:00 Diagnostik och initial utredning av hypertoni. Docent Jonas Spaak, Danderyds sjukhus.
  • 17:00 - 17:25 Nyheter i ESC/ESHs riktlinjer. Professor Thomas Kahan, Danderyds sjukhus.
  • 17:25 - 17:45 Bensträckare
  • 17:45 - 18:10 Riktlinjernas tillämpbarhet i Sverige. Med dr. Mattias Brunström, Umeå universitet.
  • 18:10 - 18:40 Tid för frågor och sammanfattning

Moderator: Karin Rådholm, distriktsläkare Region Östergötland.

Programansvarig: Professor Jan Östergren, med. redaktör Läkartidningen

Bokningstyp Pris Antal

Ordinarie pris

1295,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

995,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Pensionär, medlem i Sveriges läkarförbund

795,00 SEK

exkl. moms 25%

Alla priser exklusive moms