Hur ska Sverige och Europa bli en digital spjutspets?

Eventet är inte tillgängligt.