Hur ser en målbild avseende underhåll av spårväxlar ut?

Digitalt rundabordssamtal

Eventet är inte tillgängligt.