Hur fungerar ett framtida digitalt kontrollrum för underhåll?

Eventet är inte tillgängligt.