Hur bidrar elektrifiering och biodrivmedel till klimatneutralitet i transportsektorn?

Hur bidrar elektrifiering och biodrivmedel till klimatneutralitet i transportsektorn?

Fredag, 6 november 2020 klockan 13:00

Transportsektorns klimatmål att minska utsläppen mellan år 2010–2030 med 70 procent ställer krav på många olika typer av samverkande insatser. Vilka bidrag kan elektrifiering respektive biodrivmedel stå för?

Välkommen till ett webbaserat seminarium som ger en överblick över den pågående utredningen om utfasning av fossila drivmedel och presenterar aktuell forskning kring fossilfria alternativ som står till buds.

Program

 • 13:00 - Välkomna!
  Moderator Anders Ådahl, Chalmers
  Introduktion av Swedish Electromobility Centre och f3 – Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel
  Linda Olofsson, föreståndare SEC och Ingrid Nohlgren, föreståndare f3
 • 13.15
  Utredningen om utfasning av fossila drivmedel samt förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar
  Sven Hunhammar, Regeringens särskilda utredare
 • 13.35
  Framtida bränsleval för flyg, sjöfart och vägtransporter i ett systemperspektiv
  Julia Hansson, IVL Svenska Miljöinstitutet
  Projektet genomförs inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system som finansieras av Energimyndigheten och f3.
 • 13.50
  Tekniker för elektrifiering av flyg, sjöfart och vägtransporter i ett livscykelperspektiv
  Anders Nordelöf, Chalmers tekniska högskola
 • 14.05
  Moderatorlett panelsamtal. Panelister:
  Sven Hunhammar, Regeringens särskilda utredare; Julia Hansson, IVL; Göran Berndes, Chalmers; Anders Nordelöf, Chalmers; Anders Grauers, Chalmers
 • 14.30 - Avslut

Arrangörer

Seminariet är ett samarrangemang av Swedish Electromobility Centre, SEC, och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel och riktar sig till näringsliv och samhällsaktörer, forskare och studenter.

Seminariet hålls på svenska och genomförs digitalt via Teams. Länk för att ansluta skickas ut separat till anmälda deltagare.

Välj bokningstyp och antal
Bokningstyp Antal Pris / Antal

Kostnadsfri anmälan

Dela