Hörselnedsättning

Hörselnedsättning

Tisdag, 22 september 2020 klockan 13:30

Sveriges läkarförbund Konferens, Villagatan 5, Stockholm

Inbjudan till seminarium

I Sverige föds varje år 150-200 barn med hörselnedsättning och 1,5 miljoner vuxna är drabbade. Hur upptäcks hörselnedsättning och vad orsakas den av? Hur fungerar hörapparater och vilka möjligheter finns att åtgärda hörselnedsättning med cochlea implantat? Vad kan vi lära av nationella kvalitetsregister om hörselrehabilitering? Vilken roll spelar tinnitus och hur kan tvärprofessionella team hjälpa? Hur påverkar hörselnedsättning förmågan att lyssna och att tänka? Och påverkas hälsan?

Välkomna till ett spännande symposium där detta och mycket annat kommer avhandlas.

Prel program den 22 september 2020

 • 13.30 - 14.00 Registrering, smörgås och kaffe.
 • 14.00 - 14.05 Inledning
 • 14:05 - 14.20 Hörselnedsättning hos barn - screeningprogram och kvalitetsregister. Leif Hergils och Karin Stenfeldt
 • 14.20 - 14.40 Benledningshörapparater, Måns Eeg-Olofsson 
 • 14.40 - 15.00 Vilka möjligheter finns idag att åtgärda hörselnedsättning med hjälp av CI/implantat? Helge Rask-Andersen 
 • 15.00 - 15.20 Hur fastställer vi orsaken till hörselnedsättning hos barn? Inger Uhlén
 • 15.20 - 15.30 Bensträckare
 • 15.30 - 15.50 Hörsel och kognition – förutsättningar för lyssnande under svåra förhållanden. Mary Rudner
 • 15.50 - 16.10 Hörselstatus - riskfaktor och friskfaktor. Anders Jönsson 
 • 16.10 - 16.30 Tinnitus - trattmodellen och tvärprofessionella team. Gerhard Andersson.
 • 16.30 - 17.00 Sammanfattning och frågor till panelen.

 

Moderatorer: Inger Uhlén och Torbjörn Ledin

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

Ordinarie pris

1995,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1695,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

500,00 SEK

exkl. moms 25%