Hörselnedsättning

Hörselnedsättning

Tisdag, 22 september 2020 klockan 13:55

Webbseminarium via Zoom

Inbjudan till webbseminarium 

I Sverige föds varje år 150-200 barn med hörselnedsättning och 1,5 miljoner vuxna är drabbade. Hur upptäcks hörselnedsättning och vad orsakas den av? Hur fungerar hörapparater och vilka möjligheter finns att åtgärda hörselnedsättning med cochlea implantat? Vad kan vi lära av nationella kvalitetsregister om hörselrehabilitering? Vilken roll spelar tinnitus och hur kan tvärprofessionella team hjälpa? Hur påverkar hörselnedsättning förmågan att lyssna och att tänka? Och påverkas hälsan?

Välkomna till ett spännande symposium där detta och mycket annat kommer avhandlas.

Seminariet sänds via Zoom och frågor ställs till moderatorn via Q&A-funktionen. Innan mötet börjar kommer ni att få en länk via mejl så ni kan ansluta fr o m kl 13.50.

Program den 22 september 2020

  • 14.00 - 14.05 Inledning
  • 14:05 - 14.20 Hörselnedsättning hos barn - screeningprogram och kvalitetsregister. Leif Hergils och Karin Stenfeldt
  • 14.20 - 14.40 Benledningshörapparater, Måns Eeg-Olofsson 
  • 14.40 - 15.00 Vilka möjligheter finns idag att åtgärda hörselnedsättning med hjälp av CI/implantat? Helge Rask-Andersen 
  • 15.00 - 15.20 Hur fastställer vi orsaken till hörselnedsättning hos barn? Inger Uhlén
  • 15.20 - 15.30 Bensträckare
  • 15.30 - 15.50 Hörsel och kognition – förutsättningar för lyssnande under svåra förhållanden. Mary Rudner
  • 15.50 - 16.10 Hörselstatus - riskfaktor och friskfaktor. Anders Jönsson 
  • 16.10 - 16.30 Tinnitus - trattmodellen och tvärprofessionella team. Gerhard Andersson.
  • 16.30 - 17.00 Sammanfattning och frågor till panelen.

 

Moderatorer: Inger Uhlén och Torbjörn Ledin

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

Ordinarie pris

695,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

595,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

395,00 SEK

exkl. moms 25%