Hjärtarytmier i primärvården

Hjärtarytmier i primärvården

Onsdag, 23 september 2020 klockan 13:00

Webbseminarium via Zoom

Inbjudan till webbseminarium

Många patienter drabbas av hjärtklappning och arytmier i olika former som kan orsaka oro, ge besvär och tidvis ha en allvarlig prognos. En majoritet av primärvårdsläkarna handlägger patienter med hjärtproblem och träffar många arytmipatienter, så för att ge er ett stöd i handläggningen av dessa tillstånd arrangerar vi detta seminarium.
 
Välkommen till en spännande eftermiddag med fokus på praktisk handläggning där vi ger en uppdatering av utredning och behandling av patienter som söker primärvården med arytmikänsla.

Seminariet sänds via Zoom och frågor ställs till moderatorn via chattfunktionen. Innan mötet börjar kommer ni att få en länk via mejl så ni kan ansluta fr o m kl 12.55. 

Program den 23 september

  • 13:00 – 13:05 Inledning 
  • 13:05 – 13:25 Arytmikänsla och extraslag. Hur utreder jag och när är det dags att remittera? Med. dr. Johanna Sjöblom, Danderyds sjukhus.
  • 13:25 – 13:45 Supraventrikulära arytmier, nya behandlingsriktlinjer. Överläkare Jens Olsson, Södersjukhuset​.
  • 13:45 – 14:05 Ventrikulära arytmier, utredning och behandling. Med. dr. Viveka Frykman, Danderyds sjukhus. 
  • 14:05 – 14:25 Patienten svimmar. Hur differentierar jag från benign till malign synkope? Överläkare Veronica Morris Zamora, Danderyds sjukhus.
  • 14:25 – 14:30 Bensträckare
  • 14:30– 14:50 POTS - en modern diagnos som blir vanligare. Docent Arthur Fedorowski, Skånes universitetssjukhus, Malmö.
  • 14:50 – 15:10 Förmaksflimmer, utredning och behandling. Med. dr. Emma Svennberg, Karolinska universitetssjukhuset.
  • 15:10 – 15:30 Val av antikoagulantia vid förmaksflimmer. Skräddarsydd behandling. Docent Ziad Hijazi, Akademiska sjukhuset.
  • 15:30 – 16:00 Frågor till panelen

Moderator och programansvarig: Med. dr. Viveka Frykman, överläkare vid Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus


Digitala utställare:

   

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

Ordinarie pris

695,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

595,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

395,00 SEK

exkl. moms 25%

Pensionär, medlem i Sveriges läkarförbund

395,00 SEK

exkl. moms 25%