Hårmineralanalys Steg 1

Hårmineralanalys Steg 1

Lördag, 6 februari 2021 klockan 10:00

Webinar via Zoom, ONLINE

Hårmineralanalys grundutbildning

Ditt hår innehåller alla mineraler som finns i din kropp. En hårmineralanalys visar mineralkoncentrationer som återfinns i  håret och som speglar vad som pågår i kroppen. Detta gör hårmineralanalysen användbar för att få värdefull information om en persons hälsa, mineralstatus och livsmiljö. 

Kursen lär dig vad en hårmineralanalys innebär och grunderna i hur du tolkar provsvaret, redovisar och följer upp patienten. Avslutad kurs ger behörighet till att börja arbeta med analyser. Efter 20 analyser och godkänt diplomeringsprov är du diplomerad i steg 1.

För vem: För dig som är kliniker inom friskvård, näring och hälsa.

Förkunskaper i basmedicin, närings- och cellfysiologi.

Lärandemål:

  • Du får inblick i laboratoriet, teknik, forskning och studier.
  • Du får lära dig om skillnaden i analyssvar mellan hår, blod och urin.
  • Du lär dig hur man bestämmer ämnesomsättningstyp och tolkar mineralmönster.
  • Du får veta mer om hur mineraler och vitaminer samarbetar och motverkar varandra.
  • Patientfall och analystolkning

Var: Online, via Zoom
Datum: 6–7 feb
Tid: lö kl 10.00 –17.00, sö kl 10.00 –17.00
Pris: 2 900 kr. exkl. moms 

OBS! Repeterare har 1 000 kr rabatt. I kursen ingår en analys inkl. genomgång som tas på plats, värde 1 895 kr. (Analys ingår ej vid repetition)

 

Lärare: Ulrika Sunnerheim-Dahlman är certifierad 
näringsterapeut och hårmineralanalysterapeut.

 

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

2900,00 SEK

exkl. moms 25%