Har du koll på tillgången till vård för asylsökande eller personer utan giltiga tillstånd och ekonomin kring dessa patienter?

Har du koll på tillgången till vård för asylsökande eller personer utan giltiga tillstånd och ekonomin kring dessa patienter?

Torsdag, 22 mars 2018 klockan 09:00

Transkulturellt Centrum, föreläsningssal Tor, Solnavägen 4 (plan 10), Stoclholm

En utbildning för dig som tjänstgör i reception, arbetar med tidbokning och fakturahantering inom verksamheter som har avtal med SLL.

Under dagen tar vi upp bakgrundsfakta om migration, asylprocess, lagar, kassarutiner, ersättningar samt fakturering. De patientgrupper som berörs är asylsökande, personer utan giltiga tillstånd (papperslösa), EU-migranter, tredjelandsmedborgare, oförsäkrade, vuxna och barn.

Utbildningen omfattar en heldag, där eftermiddagen bygger på praktiska tillämpningar. Medverkar gör personal från Transkulturellt Centrum samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Utbildningen erbjuds som spetsutbildning för deltagare från Stockholmspsykiatrins kompetensutvecklingsprogram Flykt, exil och trauma.

Sista anmälningsdag: 15 mars

Bokningstyp Antal

Har du koll, tillgång till vård

Kostnadsfritt

Dela