Handelns betydelse för integrationen

Torsdag, 16 maj 2019 klockan 08:00

Svensk Handel, Regeringsgatan 60, Stockholm

Handelns betydelse för integrationen

En av vår tids stora utmaningar handlar om integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden. En misslyckad integration riskerar skapa utanförskap med en mängd negativa konsekvenser som följd. Handeln har länge spelat en viktig roll i att förse unga med sitt första jobb och därmed hjälpa dem att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden. På samma sätt kan handeln också ha en stor betydelse som integrationsmotor. Hur ser handelns betydelse för integrationen ut och hur kan man som enskilt företag bidra till att förbättra integrationen? Vid ett frukostseminarium den 16 maj berättar Sven-Olov Daunfeldt och Ola Bergström om sin respektive forskning på området. Seminariet avslutas med en paneldiskussion med företrädare från både politiken och näringslivet.


Frukostseminarium torsdagen den 16 maj

HUI Research och Handelsrådet bjuder in till ett frukostseminarium (även webbsänt) den 16 maj i Stockholm där Sven-Olov Daunfeldt och Ola Bergström presenterar sin respektive forskning om handelns betydelse för integrationen. Seminariet avslutas med en paneldebatt med företrädare från både politiken och näringslivet.

Talare:
Sven-Olof Daunfeldt är professor och forskningschef på Handelns Forskningsinstitut.
Ola Bergström är professor i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

I panelen:
Anna Johansson, ordförande arbetsmarknadsutskottet, Socialdemokraterna,
Erik Bengtzboe, arbetsmarknadspolitisk talesperson Moderaterna

Håkan Björklund, ansvarig Public Affairs Axfood

Moderator är Monica Bruvik, HUI Research

Datum: Torsdagen den 16 maj
Tid: 08.00-09.30 (lättare frukost från kl. 08:00, seminariet börjar kl. 08:30).
Plats: Regeringsgatan 60 (Svensk Handels lokaler), Stockholm.

Anmälan sker senast den 12 maj

 

Frågor om seminariet besvaras av:


Josef Gäreskog, HUI Research
josef.gareskog@hui.se
070-260 80 81

Lena Strålsjö, Handelsrådet
lena.stralsjo@handelsradet.se
 

Välkommen!

Bokningstyp Antal

Handelns betydelse för integrationen 16 maj

Webbinarium (distans) "Handelns betydelse för integrationen"

Kostnadsfritt