Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

Deltagare som är anställa i verksamhet med avtal med Region Stockholm

200,00 SEK

exkl. moms 25%

Övriga deltagare, utan avtal med Region Stockholm

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Personal från Transkulturellt Centrum

0,00 SEK