Hållbar sjukvård

Hållbar sjukvård

Tisdag, 26 mars 2019 klockan 12:00

Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Seminarium den 26 mars

För att uppnå klimatavtalet i Paris måste allas åtaganden skärpas betydligt. Avsikten med detta seminarium är att lyfta fram hälso- och sjukvårdens viktiga roll i arbetet för ett hållbart klimat och göra det tydligt att ett sådant arbete går hand i hand med att effektivisera sjukvården. Med exemplet från den engelska hälso- och sjukvården och med deltagare från SKL sker en avslutande diskussion om detta skulle kunna göras på ett mer effektivt sätt och vilken roll läkarkåren kan spela i detta arbete.

Kom och lyssna till intressanta projekt från Västra Götalandsregionen, Region Skåne och National Health Service i England som alla på olika sätt visar hur vårdsektorn kan bidra till minskad konsumtion och minskade utsläpp.

Preliminärt program den 26 mars

  • 12:00 - 13:00 Lunch och registrering
  • 13:00 - 13:05 Välkommen!
  • 13:05 - 13:25 Strategin för hållbar sjukvård i England. Professor emeritus Björn Fagerberg, Sahlgrenska universitetssjukhuset.
  • 13:25 - 13:45 Sjukvårdens klimatpåverkan. Anna Teghammar, miljöstrateg, Västra Götalandsregionen​
  • 13:45 - 14:05 Enkla steg att minska sjukvårdens klimatpåverkan. Talare meddelas inom kort.
  • 14:05 - 14:25 Anpassade operationsset är bra för miljön och sjukvården. Hanna Sand Lindskog, miljöstrateg, Västra Götalandsregionen
  • 14:25 - 14:50 Kaffe
  • 14:50 - 15:10 Sjukvården spelar en nyckelroll i anpassningen till klimatförändringarnas nya sjukdomspanorama. Sofia Hammarstrand, Sjukhusläkarnas Klimat och hälsa-grupp.
  • 15:10 - 16:10 Paneldiskussion. Alla föreläsare, en representant från SKL samt Karin Båtelson, Sjukhusläkarnas Klimat och hälsa-grupp
 
Moderator: Professor emeritus Björn Fagerberg, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Programansvariga: Björn Fagerberg och Läkartidningen

Alla priser inkluderar lättare lunch och kaffe

Bokningstyp Pris Antal

Ordinarie pris

1995,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1695,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Pensionär, medlem i Sveriges läkarförbund

995,00 SEK

exkl. moms 25%

Alla priser exklusive moms