Gratis Teamskurs: Kvalitet med DokApp

Gratis Teamskurs: Kvalitet med DokApp

Flera tillfällen

Hemma hos dig,

Gratis Teamskurs: Kvalitet med DokApp

Enligt 6 § LSS ska alla assistansanordnare arbeta systematiskt med att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Enligt 24 a § LSS ska var och en som fullgör uppgifter enligt denna lag medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. Och med var och en menar man varje anställd i hela verksamheten, från verksamhetsledaren till kontorspersonal och assistenter. I SOSFS 2011:9 beskrivs sen hur man ska arbeta med det här. 

För att kunna arbeta med kvalitet måste man göra olika typer av uppföljningar och utvärderingar. För det arbetet är det nödvändigt med olika typer av dokumentation. Det är själva assistansuppdraget som ska dokumenteras och inte den enskilde uppdragsgivarens liv.

Under den här kursen, som erbjuds vid tre tillfällen redan i vår, går Anna Barsk Holmbom igenom hur du kan arbeta med både kvalitet och dokumentation i assistansen, från riskanalys innan du åtar dig ett uppdrag till analys av avvikelser. Du behöver inte vara eller vilja bli användare av DokApp för att delta men vi kommer att använda DokApp för att visa hur det fungerar.

I DokApp skapas ett levande ledningssystem som du använder i det dagliga arbetet. Genom egenkontroller har du kontroll över att det ledningen beslutar faktiskt också utförs. Anställda får hjälp genom notifieringar till mailen när viktiga saker ska utföras och statistiken skapar möjlighet att enkelt göra uppföljningar.    

DokApp är  ett komplett verktyg för att skapa och följa upp hur assistansen och verksamheten fungerar!

Målgrupp: Chefer och ledning inom privat och kommunal assistansverksamet. 

Pris: Kursen är helt kostnadsfri

Tid: Den 16 maj kl 09.00 - 10.30, den 21 maj kl 13.00 - 14.30 och den 3 juni 14.30 - 16.00

Praktiska detaljer: I god tid innan mötet får du en inbjudan med en länk som du följer. Om du inte har använt Teams tidigare kan du behöva ladda hem en app. Det enda du i övrigt behöver är en dator som har en mikrofon och högtalare så att du hör vad som sägs på kursen och själv kan ställa frågor när du vill det. 

Sista anmälningsdag: 10 dagar innan kursstart. Vid tillräckligt antal anmälningar och om det finns platser över finns möjlighet att anmäla sig fram till dagen innan mötet.


Avbokningsregler

Även om kursen är gratis är kursanmälan bindande. Kostnadsfri avbokning av utbildning/möte kan ske via mail fram till sista anmälningsdatum. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras 500 kronor. Du har dock alltid möjlighet att skicka en ersättare i ditt ställe. Om du uteblir på grund av sjukdom och kan uppvisa läkarintyg får du ett värdebevis motsvarande inbetalt belopp som ger dig möjlighet att delta på en annan utbildning arrangerad av ABH Utbildning och Rådgivning. Värdebeviset gäller 1 år från utfärdandet. Force Majeure: om kursen måste ställas in eller flyttas pga sjukdom, strejk, blockad, lockout, naturkatastrof, krig eller annat som står utanför ABH Utbildning och Rådgivnings kontroll ansvarar vi inte för eventuella kostnader.

Välj bokningstyp och antal
Bokningstyp Antal Pris / Antal

Deltagare

Dela