Genomik och precisionsmedicin

Genomik och precisionsmedicin

Onsdag, 12 maj 2021 klockan 13:00

Webbseminarium via Zoom

Inbjudan till webbseminarium                 

Svensk sjukvård genomgår en revolutionerande omvandling i riktning mot en mer individanpassad vård, behandling och uppföljning. Det är utvecklingen av bland annat nya genetiska undersökningsmetoder och nya målriktade terapier som ligger till grund för det  som kallas precisionsmedicin. Vi bjuder in till en eftermiddag där vi presenterar olika exempel på hur precisionsmedicin redan idag används inom olika delar av sjukvården och hur vi tror utvecklingen kommer bli de närmaste åren.

Seminariet sänds via Zoom. Innan mötet börjar kommer ni att få en länk via mejl så ni kan ansluta fr o m kl 12.55.

Välkommen till en intressant eftermiddag!


Program den 12 maj

 • 13.00-13.05 Välkommen! Bo Jacobsson, professor och överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och  Maria Gomez, professor, Lunds Universitet Diabetes Center

 • 13.05-13.30 Genetikens framsteg möjliggör precisionsmedicin för sällsynta diagnoser. Anna Lindstrand, professor, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

 • 13.30–13.55 Molekylär patologi – nyckeln till precisionsmedicin för solida tumörer. Anders Edsjö, PhD, överläkare, Skånes universitetssjukhus

 • 13.55-14.20 Precisionsdiagnostik och riktad behandling vid hematologiska sjukdomar. Eva Hellström-Lindberg, professor,  överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset.

 • 14.20-14.45 Farmakogenomik – en hörnsten inom precisionsmedicin. Mia Wadelius, professor, överläkare, Akademiska Sjukhuset och Erik Eliasson, professor, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset​.

 • 14.45-15.00 Bensträckare

 • 15.00-15.25 Precisionsmedicin vid komplexa sjukdomar. Erik Melén, professor, överläkare, Södersjukhuset.

 • 15.25-15.45  Klinisk translation av genomvida och digitala tekniker för precisionmedicin. Mikael Benson, professor, överläkare, Linköpings universitetssjukhus 

 • 15.45-16.05 Genomic Medicine Sweden. Richard Rosenquist Brandell, professor,  överläkare, Karolinska universitetssjukhuset.

 • 16.05-16.20 International perspective on diabetes precision medicine. Paul Frank, professor, Lunds universitet

 • 16.20-16.40 Sammanfattning och frågor till panelen

Moderator och programansvarig: Professor Bo Jacobsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

995,00 SEK

exkl. moms 25%

695,00 SEK

exkl. moms 25%

495,00 SEK

exkl. moms 25%

495,00 SEK

exkl. moms 25%