Genitala smärtor

Genitala smärtor

Tisdag, 26 november 2019 klockan 12:00

IVA Konferens, Grev Turegatan 16, Stockholm

Inbjudan till seminarium

Genital smärta är vanligt och kan drabba både män och kvinnor. Ett tvärprofessionellt omhändertagande kan många gånger vara det som ger det bästa resultatet. Vid detta seminarium presenteras vad genital smärtor kan innebära och hur tillstånden framgångsrikt kan behandlas om vi förstår verkningsmekanismerna och dessutom samarbetar över professionsgränserna. Erfarna experter inom gynekologi, urologi, smärtrehabilitering, fysioterapi och sexologi presenterar aktuell kunskap.

Välkomna!

Preliminärt program den 26 november

  • 12.00-13.00 Lunch
  • 13.00-13.05 Inledning. Docent Lena Marions, överläkare Kvinnosjukvård Södersjukhuset.
  • 13.05-13.35 Vulvodyni - vad innebär det? Docent Nina Bohm-Starke, gynekolog, Kvinnokliniken Danderyds sjukhus.
  • 13.35-14.05 Genital smärta hos män. Med dr. Lotta Renström-Koskela, urolog, Karolinska universitetssjukhuset.
  • 14.05–14.35 Smärtmekanismer och samsjuklighet. Docent Gunilla Brodda Jansen, specialist i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring, Karolinska institutet.
  • 14.35-15.00 Kaffe
  • 15.00-15.30 Vilken betydelse kan fysioterapi ha vid genital smärta. Åsa Rikner, fysioterapeut, Kvinnokliniken Akademiska sjukhuset.
  • 15.30-16.00 Att hitta en lustfylld sexualitet. Ulrika Johnsson, barnmorska och sexolog, Kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus.
  • 16.00-16.45 Frågor till panelen

Moderator och programansvarig: Docent Lena Marions, med. redaktör Läkartidningen

Alla priser inkluderar lättare lunch och kaffe

OBS! Meddela ev. matallergier i fältet "Övrigt" vid bokningen, annars kan vi tyvärr inte tillgodose era önskemål.​

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

Ordinarie pris

1995,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1695,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Pensionär, medlem i Sveriges läkarförbund

995,00 SEK

exkl. moms 25%