Frukostseminarium - Teknisk innovation och värden

Frukostseminarium - Teknisk innovation och värden

Tisdag, 28 april 2020 klockan 08:00

Rouse Sweden, Vasagatan 11, vån 11 , Stockholm

Hur kan bolag integrera affärsdrivande värden, teknologi och IP via en och samma approach?

Stora investeringar görs i teknologi och IP ofta utan koppling till värde. Många av dagens Tech-företag arbetar med plattformar, system eller ekosystem av teknik med olika tillämpningar. Detta gör att det ofta finns en komplexitet vid analys av teknologin, dess värde och IPs bidrag. Företag behöver bra metoder och en kombination av kunskaper för att effektivt kunna hitta tekniska koncept och lösningar, kartlägga värden och hur dessa på bästa sätt kan kontrolleras via IP eller andra legala instrument.

 

DU FÅR LÄRA DIG: 

1) Värdefulla tankesätt för dig i företagsledning vad gäller sambandet mellan konkurrensfördelar och kontroll, snarare än ett renodlat fokus på teknik och patent.

2) Nya perspektiv på vilka kontrollmetoder som står till buds samt hur dessa skapar värden över tid.

 

För vem?

  • CEO
  • CTO
  • Grundare/ägare
  • Innovationschefer
  • Affärsutvecklare

 

Datum: Tisdag 28/4

Tid: Frukost serveras från 8:00. Seminarium mellan 8:30 - 9:30. 

Adress: Vasagatan 11, vån 11 

Kontakt: Erik Oskarsson & Michael Kitzler, managementkonsult respektive patentingenjör på Rouse (Stockholm).

 

Varmt välkommen!

Välj bokningstyp och antal
Bokningstyp Antal Pris / Antal

Frukostseminarium (tis 28/4)

Dela