Framtidens primärvård – vårt ansvar!

Onsdag, 18 april 2018 klockan 12:30

Rival, Mariatorget 3, Stockholm

Inbjudan till seminarium

Primärvården står inför stora utmaningar. Hur säkerställer vi tillgänglighet, kvalitet och patientfokus? Var med oss under eftermiddagen när beslutsfattare och anställda inom vården för en intressant diskussion kring hur vi leder utvecklingen framåt med fokus på mervärde för patienten.

Välkommen till en intressant eftermiddag!

Program den 18 april


12:30 - 13:00  Registrering och lättare lunch
13:00 – 13:05 Välkommen!
13:05 – 13:30 Vilka utmaningar står vi inför som påverkar primärvården? Anna Ingmanson, chef avdelningen för Närsjukvård, Stockholm läns landsting.
13:30 – 13:55 Beslutsfattandet politiskt som ledning och stöd för att hantera utmaningar och driva utveckling framåt. Daniel Forslund (L) Innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting.
13:55 – 14:30 Nya arbetssätt, teambaserat arbete, ledarskap – nyckeln till förändring i primärvården. Susanne Carlgren, Capio, verksamhetschef Ringen, Niklas Malmborg MAL Ringen, Katarina Wettin, regionalmedicinsk chef, Närsjukvård Stockholm syd.
14:30 – 14:55 Psykisk ohälsa – arbetssätt med ökat mervärde för patienten. Nicola Silberleitner och Anna Karin Lindblom Folkesson.
14:55 – 15:25 Kaffe
15:25 – 15:50 Capio Academy. Hur leder vi förändring? Katarina Wettin, Capio
15:50 – 16:15 Paneldiskussion
16:15 - 16:30 Sammanfattning och avslutning

ModeratorEva Nordin

Programansvariga

   

Ett samarrangemang mellan Capio Academy och Läkartidningen

Alla priser inkluderar lättare lunch och kaffe

Bokningstyp Pris Antal

Ordinarie pris

1995,00 SEK

exkl. moms 25%

Anställda inom Capio

995,00 SEK

exkl. moms 25%

Branschråd inbjudna av Capio

995,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1695,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Pensionär, medlem i Sveriges läkarförbund

995,00 SEK

exkl. moms 25%

Alla priser exklusive moms