Framtidens digitala varuutprovning

Svensk Handels lokaler i Göteborg/Stockholm

Hur digitala kund- och varumodeller kan användas för effektivare operationer i retail supply chains

Digitaliseringen möter samhället och handeln med full kraft. Förutom de utmaningar som följer av det skapas även möjligheter för företagen att använda sig av olika digitala lösningar för att utveckla verksamheten. Ett område på framfart är hur varuutprovning i detaljhandeln kan ske på ett effektivare sätt.

19 april i Göteborg och 4 maj i Stockholm

HUI Research och Handelsrådet bjuder in till frukostseminarium den 19 april i Göteborg och 4 maj i Stockholm. Emmelie Gustafsson och Patrik Jonsson berättar om framtidens digitala varuutprovning. Michael Bergman och Laureano Astengo från Broken Bird Bootmakers kommenterar utifrån ett företagsperspektiv.

Att kombinera snabbhet och kostnadseffektivitet i supply chains är viktigt, inte minst inom retail där kunden ställer höga krav på snabba leveranser och pressade priser. Samtidigt pågår en digitaliseringsprocess och den fysiska handelns existens ifrågasätts. Under seminariet läggs ett nytt koncept fram som syftar till att kombinera snabbhet och kostnadseffektivitet i retail supply chains. Konceptet använder digitala modeller av kunder och varor för att navigera i det redan existerande varuutbudet. Det enorma varuutbud som finns idag gör att det finns varor som passar alla kunder. Detta ställer dock också krav på kundens kognitiva förmåga vad gäller att navigera bland varorna och dessutom lagerhåller supply chains onödigt mycket lågsäljande produkter.

Professor Patrik Jonsson, professor Jan Holmström och doktoranden Emmelie Gustafsson ingår i den projektgrupp som arbetar med att identifiera och beskriva möjligheter för aktörer i den fysiska butikshandelns leverantörskedjor att förbättra och effektivisera sina processer och arbetssätt med hjälp av digital modeling.

Konceptet handlar om att matcha digitala kundmodeller med digitala varumodeller för att hitta varor som passar kunden. Det är ett värdefullt verktyg som kan förstärka säljargumenten gentemot kund och bidra till mindre inkurans och bättre lagernivåer. Att digitalt matcha passande varor till kund bidrar till snabbhet i supply chains då kunden kan förses med masstillverkade varor utan att dessa behöver genomgå kundanpassad produktion. Broken Bird Bootmakers har tagit kundanpassad produktion till en annan dimension och erbjuder en modern variant av måttbeställda skor. Med 3D-teknik skannas kundernas fötter och lagras i en databas där kunden kan göra återkommande köp, konfigurering, med mera. Broken Bird Bootmakers kommer från och med september att finnas på NKs skomakeri i Stockholm.

Talare:

Patrik Jonsson, Chalmers tekniska högskola: professor i Operations & Supply Chain Management som forskar inom planering och styrning i försörjningskedjor.

Emmelie Gustafsson, Chalmers tekniska högskola: doktorand som forskar i hur digital modellering av kund och produkt kan användas för att bidra till kostnadseffektivitet och snabbhet i retail supply chains.

Michael Bergman, Broken Bird Bootmakers: jurist med specialintresse för innovation inom IT, Telekom och industri.

Laureano Astengo, Broken Bird Bootmakers: IT, digital kommunikation.

Observera att delar av seminariet kommer att hållas på engelska.

Tid och plats:

Göteborg
Torsdagen den 19 april
07:30-09:00 (en lättare frukost serveras från kl. 07:30, seminariet börjar kl. 08:00).
Drottninggatan 56 (Svensk Handels lokaler), Göteborg.

Anmälan sker senast den 17 april

Stockholm
Fredagen den 4 maj
07:30-09:00 (en lättare frukost serveras från kl. 07:30, seminariet börjar kl. 08:00).
Regeringsgatan 60 (Svensk Handels lokaler), Stockholm.

Anmälan sker senast den 2 maj
 

Frågor om seminariet besvaras av:

Josef Gäreskog, HUI Research
josef.gareskog@hui.se
070-350 62 28

 

Andreas Hedlund, Handelsrådet
andreas.hedlund@handelsradet.se
010-471 86 46

Välkommen!

Bokningstyp Antal

Frukostseminarium Göteborg "Framtidens digitala varuutprovning"

Frukostseminarium Stockholm "Framtidens digitala varuutprovning"

Kostnadsfritt