Förmaksflimmer

Förmaksflimmer

Torsdag, 15 mars 2018 klockan 12:00

Filmstaden Bergakungen, Skånegatan 16, Göteborg

Inbjudan till symposium i Göteborg!

Förmaksflimmer är ett mycket vanligt tillstånd i befolkningen. Nya metoder för upptäckt och behandling av förmaksflimmer har utvecklats under senare år. Nya antikoagulantia har tillkommit som alternativ till warfarin. Detta symposium kommer att uppdatera oss om de senaste framstegen inom utredning och behandling av förmaksflimmer. 

Välkommen till en intressant eftermiddag!

Program den 15 mars

Moderatorer: Med dr Viveka Frykman vid Karolinska institutet, Danderyds sjukhus och
Prof Lennart Bergfeldt Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 • 12:00 – 13:00 Registrering och lunch
 • 13:00 – 13:05 Inledning Lennart Bergfeldt Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg.
 • 13:05 – 13:25 Förmaksflimmer vid thoraxkirurgi. Docent Anders Ahlsson Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm.
 • 13:25 – 13:45 Att fiska efter förmaksflimmer - screening. Med dr Emma Svennberg, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus
 • 13:45 – 14:05 Farmakologisk rytm- och frekvensreglering. Doc Mats Frick, Södersjukhuset, Stockholm
 • 14:05 – 14:25 NOAK - den vetenskapliga dokumentationen. Doc Jonas Oldgren, Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala
 • 14:25 – 14:45 Fysisk aktivitet och förmaksflimmer. Professor Mats Börjesson Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • 14:45 – 15:15 Kaffe
 • 15:15 – 15:35 Vad har livsstilsfaktorer för betydelse? Doc Tord Juhlin, Skånes universitetssjukhus Malmö
 • 15:35 – 15:55 Kan man bränna eller frysa bort förmaksflimmer? Med dr Farzad Vahedi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • 15:55 – 16:15 Bensträckare
 • 16:15 – 16:35 När antikoagulantia inte fungerar. Med dr Jacob Odenstedt Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • 16:35 – 16:55 Nationella och internationella riktlinjer vid förmaksflimmer. Med dr Viveka Frykman, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus
 • 16:55 – 17:15 Avslutning med frågor till panelen.

 

Utställare

Bokningstyp Pris Antal

Ordinarie pris

1995,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1695,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Pensionär, medlem i Sveriges läkarförbund

995,00 SEK

exkl. moms 25%

Alla priser exklusive moms