Onlineutbildning i systematiskt jämställdhetsarbete

Onlineutbildning för företaget

Ökad lönsamhet genom systematiskt jämställdhetsarbete

Vill du nå, förstå och tillgodose fler kunders behov? Vi ger dig kunskap om hur jämställdhet kan vara en nyckel ökad lönsamhet. Välkommen till en företagsutbildning som förklarar varför, när och hur jämställdhet kan byggas in i din affärsmodell, organisation och verksamhet. Under utbildningen går vi även igenom frågor som:

 • Hur kan ett systematiskt jämställdhetsarbete stärka företagets konkurrenskraft?
 • På vilket sätt kan jämställdhet bidra till att effektivisera och förbättra företagets arbetssätt och processer?
 • Hur kan jämställdhet samspela med och förstärka företagets hållbarhetsarbete i stort?

Systematiskt jämställdhetsarbete för företaget är en utbildning i tre steg som hjälper dig att förstå hur jämställdhet kan byggas in i er verksamhet för att höja kvaliteten på hållbarhetsarbetet, öka mervärdet hos kunderna och stärka konkurrenskraften.

Datum: 3/6, 10/6 & 17/6

Tid: 09.00 - 10.30

Pris per deltagare: 4 900kr (exkl. moms) för tre tillfällen

Vid frågor, kontakta info@forumjamstalldhet.se

Målgrupp:
Utbildningen kräver inga förkunskaper och vänder sig till chefer och strateger inom privat sektor, till exempel med ansvar för hållbarhet, affärsutveckling och kommunikation. För att utbildningen ska vara så interaktiv och verksamhetsnära som möjligt finns plats för max 15 deltagare. Personal- och arbetsgivarfrågor kommer att lyftas under dagen, men fokus för utbildningen är övergripande jämställdhetsarbete.

Vad innehåller utbildningen?

3 juni

 • Introduktion till systematiskt jämställdhetsarbete för företag.
 • Vinster, nytta och lönsamhet med systematiskt jämställdhetsarbete.

10 juni

 • Goda exempel på jämställdhetsintegrering från olika organisationer och verksamheter.
 • Del 1 av workshop där du får identifiera var och hur ett jämställdhetsaperspektiv kan integreras i din affärsmodell och verksamhet. 

17 juni

 • Del 2 av workshop där du får identifiera var och hur ett jämställdhetsperspektiv kan integreras i din affärsmodell och verksamhet.
 • Slutsatser och medskick inför fortsatt arbete.
 • Hur vi gör jämställdhetsarbetet hållbart.

Utbildningen genomförs digitalt och är uppdelad i tre tillfällen. De första två utbildningstillfällena fokuserar på introduktion och kunskapsfördjupande föreläsningar samt korta praktiska övningar. Under de två sista tillfällena genomförs en workshop med möjlighet att tillämpa de praktiska verktyg som erhållits av utbildningen. Varje utbildningstillälle innehåller därtill tillfälle för frågor, diskussion och tips för fortsatt läsning och inspiration. Möjlighet kommer finnas för deltagarna att diskutera med varandra och oss i ett digitalt forum under och mellan utbildningspassen.

För att göra varje utbildningspass så interaktivt och verksamhetsnära som möjligt har vi ett begränsat deltagarantal, så säkra din plats idag!

Vad får du med dig av utbildningen?
Du kommer få med dig kunskap, inspiration och verktyg som kan ligga till grund för uppstarten av ett systematiskt jämställdhetsarbete i ett företag.

Vilka håller i utbildningen?
Utbildningen arrangeras av Forum Jämställdhet AB. Vi är ett konsultbolag som ägs av kvinnorörelsens paraply Sveriges Kvinnolobby. Vi har arbetat med jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering i över tio års tid. Utgångspunkten för vårt arbete är att jämställdhet kan bidra till att lösa såväl organisationers som samhällens utmaningar. Varje år arrangerar vi Forum Jämställdhet som är Sveriges största jämställdhetskonferens. Vi ses i Stockholm den 2-3 februari 2021!  Läs mer på vår hemsida.

Betalnings- och avbokningsvillkor

 • Boka senast den 28 maj
 • Bokningen är bindande men kan överlåtas till annan deltagare utan extra kostnad genom skriftlig anmälan till info@forumjamstalldhet.se. Anmäldan faktureras automatiskt via fakturaföretaget Billogram via e-post vid mottagen bokning.
 • Om ni önskar e-faktura, så välj i nästa steg alternativet Använd EDI-faktura och fyll i ert PEPPOL-id/GLN-nummer, organisationsnummer, EDI-operator och referens.
Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal
Det går inte längre att göra bokningar till eventet