Lär dig hur du kontrollerar dina konkurrensfördelar

Lär dig hur du kontrollerar dina konkurrensfördelar

Torsdag, 25 april 2019 klockan 08:00

IPQ, Vasagatan 11, vån 11 , Stockholm

 

I den, vid det här laget, mogna världsekonomin söker företag framförallt differentiering av sina erbjudanden genom innovation. Detta har i sin tur lett till en ökande grad av specialisering och renodling av verksamheter. Den globala företagsstorleken i antal anställda kulminerande på 1960-talet. En ökad konkurrensbild har lett till differentiering och specialisering och gör att företag inte längre skapar värde genom en linjärprocess. Numera skapas värde genom en rad olika aktörer som interagerar med varandra. Denna rationalisering av verksamheter skapar nya utmaningar kring förståelse av konkurrensfördelar, hur konkurrensfördelar utvecklas över tid och vilket faktiskt värde dessa konkurrensfördelar har.

DETTA FÅR DU:

  • Värdefulla insikter för dig i företagsledning på sambandet mellan konkurrensfördelar och kontroll, snarare än ett renodlat fokus på teknik och patent
  • Nya perspektiv på vilka kontrollmetoder som står till buds samt hur dessa skapar värden över tid

Datum: Torsdag 25/4

Tid: Frukost serveras från 08:00. Seminarium mellan 08:30 - 10:00

Adress: Vasagatan 11, vån 11

Föreläsare: Erik Oskarsson & Thomas Randes, Managementkonsult respektive Managementkonsult och VD på IPQ

 

Kom och bli berikad av hur IPQ och våra kunder, samt hur andra seminariedeltagare, jobbar med dessa frågor!

Varmt välkommen!

Bokningstyp Antal

Frukostseminarium (tis 25/4)

Ange antalet deltagare till höger (+/-)
Kostnadsfritt

Dela