Magnet
Företagarfrukost 23/3 Hur ökar vi livsmedelsproduktionen?

Företagarfrukost 23/3 Hur ökar vi livsmedelsproduktionen?

Fredag, 23 mars 2018 klockan 07:30

Hudiksvalls Näringslivsbolag, H-huset, Håstaholmen, Hudiksvall

Vi ska producera mer svenska livsmedel.
Det kommer att 
skapa tillväxt och sysselsättning
ökad självförsörjning och minskad sårbarhet

 

Kom på frukosten och ta del av Region Gävleborgs arbete med
strategin för ökad produktion av livsmedel i Hudiksvalls kommun.
Var med och påverka hur vår regionala livsmedelsstrategi ska se ut!

 

Sveriges regering har fattat ett unikt beslut om en nationell livsmedelsstrategi. Det övergripande målet är att vi ska producera mer svenska livsmedel. Det kommer att skapa tillväxt och sysselsättning, ökad självförsörjning och minskad sårbarhet samtidigt som relevanta miljö,- och klimatmål nås.

Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och LRF Gävleborg samarbetar nu för att ta fram en regional livsmedelsstrategi för länet.

  • Hur kan ökad livsmedelsproduktion bli en
    tillväxtfaktor för Hudiksvalls kommun?

  • Hur ska vi samverka regionalt för en sammanhållen
    livsmedelskedja och för minskad sårbarhet?

 

Du inbjuds att vara med och påverka hur vår regionala livsmedelsstrategi ska se ut!

Tid: Fredag den 23 mars 2018 kl. 07.30 - 09.30

Plats: HNA, Hudiksvalls Näringslivs AB, H-huset Håstaholmen, Hudiksvall

Anmäl dig här.

 


  

Bokningstyp Antal

Företagarfrukost

Kostnadsfritt

Dela