Förbättrad förlossningsvård 2018

Förbättrad förlossningsvård 2018

Torsdag, 22 november 2018 klockan 08:30

Meetingroom, Alströmergatan 20, Stockholm

Vi är ett stort steg närmare målet en förbättrad och jämlik svensk förlossningsvård – de nationella satsningarna sedan 2015 har gett resultat. På landets förlossningskliniker sjuder det av förbättringsprojekt. Förbättringsidéer har tagits fram och implementerats. I höst samlar vi alla förlossningskliniker till den första nationella konferensen med förbättringsarbeten inom förlossningsvården i fokus. Syftet är att dela kunskap, lära och inspireras av varandra.

Vem kommer?
Alla landets förlossningskliniker, barnmorskor, förlossningsläkare och undersköterskor/barnsköterskor är välkomna. Programmet tas fram med representanter för förlossningsvården i Sverige.

Program

08.30

Registrering med fika

09.30

Välkomna! Introduktion om gemensam fika

09.40

En trygg förlossningsvård uppnås genom goda resultat i både hårda och mjuka värden

Mia Ahlberg, ordförande, Barnmorskeförbundet Andreas Herbst, ordförande, Svensk förening för obstetrik och gynekologi

10.00

Från nationell satsning till hållbart förbättringsarbete

Eva Estling, nationell samordnare, Kvinnors hälsa, SKL

10.40

Fika

11.00

Förbättringsarbeten i den kliniska vardagen:
12 goda exempel  från förlossningsvården presenteras i två parallella spår

12.30

Lunch

13.30

Summering av förmiddagen och introduktion till eftermiddagen

13.40

Systematisering i bruken av oxytocin – kvalitetssikring eller forskning?

Janne Rossen, Department of Obstetrics and Gynecology, Sørlandet Hospital HF, Kristiansand, Norge

14.30

Postervandring och fika

15.00

Följ dina förbättringsresultat i Graviditetsregistret

Olof Stephansson, registerhållare, obstetriker, Karolinska Universitetssjukhuset Lotta Elvander, barnmorska, vårdutvecklare, BB Stockholm

15.30

Ekologiskt förbättringsarbete – ta hänsyn till historia och framtid i klinisk vardag

Helena Hvitfeldt, PhD, teamledare för QRC Coachingakademi, FoU-chef Tiohundra AB

15.50

Prisutdelning för bästa förbättringsarbete

16.00

Hur går vi vidare för att fortsätta förbättra?

16.30

Dagen avslutas

Bokningstyp Pris Antal

Anmälan

Konferensen genomförs med medel från den statliga satsningen på Kvinnors hälsa. Reducerat självkostnadspris 250 kronor (ex. moms) per deltagare. Du står själv för kringkostnader. När du anmäler dig sparar vi de personuppgifter du anger nedan fram tills att eventet är genomfört och ekonomiskt redovisat. I övrigt följer vi EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

250,00 SEK

exkl. moms 25%
Få kvar

Alla priser exklusive moms

Dela