Bokningstyp Antal Pris / Antal

Deltagare från psykiatri och primärvård

500 kr vid senare avbokning än 14 oktober. Platsen kan överlåtas till kollega.

Externa föreläsare på utbildningen

Personal från Transkulturellt Centrum

Endast anställda på TC får anmäla sig på denna prisgrupp